spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Švýcarsko <<Při vstupu je nutno se prokázat platným cestovním pasem ČR (doporučená platnost ještě alespoň 6 měsíců), řidiči motorových vozidel potřebují navíc platný řidičský průkaz ČR, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta). Při použití dálniční sítě je nutno zakoupit na hraničním přechodu vinětu (pro osobní motorová vozidla za 40 CHF), opravňující k používání dálnic po celém Švýcarsku (viněta platí od 1.12. roku předchozího do 31.1. roku následujícího, pro který byla zakoupena). Cyklisté musí mít pro provoz svého jízdního kola ve Švýcarsku uzavřenu se Švýcarským sdružením silničních dopravních úřadů zákonnou pojistku o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem svého jízdního kola (tuto pojistku lze uzavřít na každém poštovním úřadu, příp. u prodejců sportovních potřeb ve Švýcarsku zakoupením a vylepením příslušné etikety za 4 CHF za kalendářní rok na kole).Držitel platného českého cestovního pasu, který nemá v úmyslu pobývat na území Švýcarské konfederace déle než 90 dní nebo tam vykonávat výdělečnou činnost, může do Švýcarska cestovat a pobývat tam bez víza. Při opakovaném pobytu v průběhu jednoho roku je podle praxe švýcarských úřadů možné bez povolení pobývat na území Švýcarska maximálně šest měsíců, přičemž jednotlivý pobyt nesmí přesáhnout tři měsíce a mezi pobyty musí být přiměřeně dlouhá pauza (obvykle alespoň 1 měsíc). K zabránění možnosti zneužívání krátkodobých pobytů k prakticky trvalému pobývání na území Švýcarska přerušovanému jen občasnými krátkodobými výjezdy mimo území jsou tyto krátkodobé a časté pobyty sčítány a dosáhnou-li délky 3 měsíců, musí cizinec buď zemi na delší dobu opustit, či požádat o povolení k pobytu.
Podmínkou pro povolení vstupu do Švýcarska je také dostatečné finanční vybavení pro cestu a pobyt. Jeho výše není zákonem stanovena a záleží na délce a účelu deklarovaného pobytu (obvykle se u individuálních turistů za přiměřenou částku pro dospělou osobu uvádí 120 - 150 CHF na den, u mladistvých poměrně méně).

Při turistických pobytech do 3 měsíců není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Totéž platí pro léčebné či lázeňské pobyty (předpokládá se samozřejmě legitimnost vstupu na území Švýcarska). Při pobytech delších než 1 měsíc se doporučuje přihlásit se k pobytu u příslušného obecního úřadu. Přihlašovací povinnost se vztahuje na cizince, kteří do Švýcarska přicestovali v souvislosti se svým přestěhováním či nastoupením výdělečné činnosti. Tito mají povinnost přihlásit se k pobytu ve Švýcarsku do 8 dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního místa.

Cizinci jsou povinni Švýcarsko opustit ve lhůtě stanovené buď dohodou o bezvízovém styku, nebo před uplynutím platnosti víza (pracovní pobyt). Ti cizinci, kterým je z jakéhokoli důvodu zabráněno opustit Švýcarsko ve stanovené lhůtě, jsou povinni přihlásit se u kantonální cizinecké policie podle místa, kde se ve Švýcarsku zdržují.Bezcelně je povoleno dovézt potraviny a nealkoholické nápoje potřebné pro cestu a další zboží potřebné pro cestu a pobyt v cizině (jako např. oblečení, foto- a videopřístroje, sportovní vybavení, dopravní prostředky apod.).
U alkoholických nápojů (platí pouze pro cestující od 17 let) je povoleno dovézt 2 litry lihoviny do 15 stupňů, 1 litr lihoviny nad 15 stupňů, 200 cigaret nebo 50 ks cigár či 250 g tabáku. Dále lze dovézt dárky v ceně do 100 CHF (cestující do 17 let dárky do 50 CHF) s výjimkou alkoholických a tabákových výrobků nad uvedené množství.
I za průvoz nadměrného množství potravin včetně konzerv a masových výrobků švýcarské celnice vyměřují vysoké pokuty a zboží zabavují. Dovoz čistého lihu je zakázán.
Pro dovoz jedů (včetně čistících a chemických prostředků, laků a barev) se vyžaduje povolení.
Domácí zvířata (psi a kočky) musí mít certifikát o zdravotním stavu ne starší 30 dnů nebo mezinárodní očkovací průkaz. Jiná zvířata musí mít jak osvědčení o zdravotní prohlídce, tak povolení k dovozu (výjimku tvoří některé druhy zvířat jako myši, želvy, kanárci apod., jejichž dovoz pro turistické účely lze uskutečnit bez povolení a lékařského vysvědčení).
Bez povolení švýcarských úřadů je jakýkoli dovoz střelných zbraní, střeliva, radarového zařízení včetně zařízení na identifikaci radarů bez ohledu na to, zda jsou ve vozidle pevně zabudována, pod sankcí zabavení věci, vysokých pokut (až 600 CHF) a případného zákazu dalšího vstupu do Švýcarska, zakázán.

Informace pro turisty, služby

Nejvyšší přípustná rychlost dopravních prostředků na vozovkách: 120 km/hod. na dálnici, 50 km/hod v obcích, 80 km/hod. na ostatních komunikacích mimo obec. Děti do 7 let v motorových vozidlech se musí přepravovat umístěné a upoutané pouze ve speciálních sedačkách vzadu, děti od 7 do 12 let musí sedět připoutané na normálních sedadlech vzadu a děti starší 12 let mohou sedět připoutané i na normálních sedadlech vpředu. Podle platného švýcarského spolkového zákona o pořádkových pokutách v silničním provozu se přísně postihují dopravní přestupky spáchané všemi účastníky silničního provozu. Nejvyšší hranice pořádkové pokuty činí podle tohoto zákona 300 CHF, při souběhu přestupků lze vyměřit pokutu ve zjednodušeném správním přestupkovém řízení do výše celkem 600 CHF. Uloženou pokutu lze zaplatit ihned nebo do 30 dnů. Při okamžitém zaplacení se pachateli vystaví úřední stvrzenka bez uvedení jeho jména. Jestliže pachatel zjednodušené řízení odmítne nebo úhrn pokut přesáhne nejvyšší přípustnou hranici t.j. 600 CHF, postupují se přestupky k soudnímu řízení.

Přípustná hranice obsahu alkoholu v krvi je v současné době 0,8 promile (jedná se o snížení této hranice na 0,5 promile).

Pohonné hmoty: Cena za 1 litr bezolovnatého benzínu se pohybuje okolo 1,45 CHF, za 1 litr motorové nafty 1,40 CHF.

Ceny základních potravin: 1/2 kg chleba cca 1,70-3 CHF, 1 l mléka cca 1,70 CHF, 250g másla 3,10 CHF, 1kg sýra cca 17-30 CHF, 1 l nealko nápoje cca 1,90 CHF, 1/2 l piva 1,50 CHF, 1 kg jablek cca 3 CHF, 1 kg banánů cca 3 CHF, 1 kg salámu cca 25-40 CHF, 1 kg masa cca 30-40 CHF.

Ubytování
Nejlevnější ubytování lze získat v zařízení Jugendherberge (cca 35 CHF za noc), v jednodušších hotelích za cca 70 - 80 CHF. Oblíbený a cenově přijatelný druh krátkodobého ubytování je v zemědělských usedlostech (Bauernhof), cena i se snídaní se pohybuje okolo 20 - 30 CHF. Ubytování v dobře vybavených kempech stojí obvykle okolo 25 CHF až 35 CHF pro rodinu se stanem a vozidlem).

Poštovné
Známky na dopisnice či pohledy do 20 g stojí do evropských zemí 1,20 CHF (obyčejná pošta), případně 1,30 CHF (expres), pro zásilky do 100 g 2 CHF resp. 3 CHF. Poštovné po Švýcarsku činí 0,70 CHF resp. 0,90 CHF (max. do 100 g).Mezi ČR a Švýcarskem není dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. V případě ohrožení života a zdraví švýcarská zdravotnická zařízení poskytnou českým turistům i ošetření na dluh, který pak neústupně vymáhají (mezi ČR a Švýcarskem pro vymáhání dluhů existuje dohoda o uznání a výkonu soudních rozhodnutí). Z tohoto důvodu jakož i vzhledem k vysokým cenám za ošetření ve švýcarských zdravotnických zařízeních se naléhavě doporučuje turistům uzavřít před návštěvou Švýcarska doma cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh (pojištění léčebných výloh přímo ve Švýcarsku je možné, ovšem mnohem nákladnější.)

Telefonní čísla:

117 - policie - tísňové volání
118 - požárníci
140 - autoopravy - pomoc na silnicích (nepřetržitě)
144 - první pomoc - sanitka
1414 - záchranná služba - Rega (vrtulník)
1415 - záchranná služba - Air Glaciers
111 - informace o telefonních číslech (tuzemsko)
163 - sjízdnost silnic
187 - lavinové nebezpečí
Bezpečnost a dodržování obecně závazných předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni. Porušování těchto pravidel včetně pracovní činnosti cizinců bez příslušného povolení se přísně postihuje. Pašování drog se postihuje nepodmíněným trestem odnětí svobody, jehož délka může dosáhnout až 20-ti let.
Při provozování horské turistiky je třeba počítat s náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Bezpodmínečně je nutná kvalitní výstroj a výzbroj. Nepřeceňovat vlastní schopnosti či možnosti, nepodceňovat neznalost terénu! Jednoznačně se doporučuje uzavřít cestovní pojištění pro případ nemoci, úrazu či smrtelné nehody.

Uvedené podmínky platí obdobně pro území Lichtenštejnského knížectví, s nímž má Švýcarsko měnovou a celní unii, k jejímuž provádění převzalo Lichtenštejnsko též švýcarskou právní úpravu cizinecké problematiky.
Švýcarsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz