spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Švédsko <<Pro vstup do Švédska je vyžadován cestovní pas ČR, platný minimálně 3 měsíce ode dne překročení hranic kterékoli ze skandinávských zemí. Při cestě motorovým vozidlem je zapotřebí vlastnit řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o pojištění.
Do Švédska může být přivezen alkohol pouze osobou starší 20 let.
Bezcelně lze dovézt :
1 l alkoholického nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 22 % nebo 2 litry šumivého vína nebo alkoholického nápoje s obsahem překračujícím 15 % alkoholu, ne však vyšším než 22 % alkoholu.
2 litry vína, jehož obsah alkoholu nepřekračuje 15 %
32 litrů silného piva / s obsahem více než 3,5 % alkoholu/
+) U silného piva je toto množství vyňato z placení daně. Neexistuje zvláštní limit pro bezcelní "duty-fee" dovoz. To znamená, že clo musí být za silné pivo placeno, pokud ho nelze zahrnout do obecného limitu pro duty a tax free, (SEK 1.700,- ) spolu s ostatním zbožím, dovážejícím do země.
POZOR ! Tvz. long drinks, alkoholické soft drinky a jiné míchané nápoje, které obsahují alkohol, nebo vína jsou považovány za šumivá vína - viz bod 1.
Tabákové výrobky může do Švédska dovážet pouze osoba starší 18 let.
1) 200 ks cigaret nebo 100 malých doutníků (cigarillos) nebo 50 doutníků nebo 250 g tabáku nebo jiných tabákových výrobků
Pokud cestující přiváží do Švédska větší množství shora uvedených výrobků než je turistická dávka, je povinen zaplatit clo a daň podle následující tabulky:
Clo Daň
alkohol 4 SEK/litr 253 SEK/litr
perlivé víno 2 SEK/litr 65 SEK/litr
víno 1 SEK/litr 38 SEK/litr
silné pivo 3 SEK/litr 14 SEK/litr
cigarety 34 ore/kus 122 ore/kus
doutníky 86 ore/kus 143 ore/kus
tabák 428 SEK/kg 1003 SEK/kg
šňupavý tabák 104 SEK/kg 227 SEK/kg

Kromě alkohollických nápojů a tabákových výrobků je možné přivézt další komodity bez cla a daně, pokud jejich úhrná hodnota nepřesáhne SEK 1.700,- Tato suma již zahrnuje 32 litrů silného piva, šňupavý tabák a další zboží zakoupené v průběhu cesty.
Dovozní restrikce se vztahují na tyto položky: živá zvířata, a to i v případech krátkodobých pobytů nebo tranzitu, některé bezdrátové telefony a jiné radiové vysílače, střelné zbraně a munice, slzný plyn, výbušniny, vystřelovací nože, házecí hvězdy, Nindja zbraně, rukavice s hřebíky, obušky, kolty, hole s hroty, radioaktivní, explodující a hořlavé látky, většiny druhů masných výrobků, ryb, mlékárenských výrobků, vajec a brambor, rostliny a části některých rostlin, drogy, injekční stříkačky a jehly, dopingový materiál, alkoholické nápoje ke komerčním účelům, nebo dovážené osobou mladší 20 let.
Při dovozu léků dopodručujeme vzít s sebou i lékařský předpis nebo dobrozdání lékaře i pokud jde o množství určené pro osobní potřebu. Toto se týká zejména rohypnolu, který je ve Švédsku považován za narkotikum.
další zboží v celkové hodnotě 1.700 SEK ( tato suma již zahrnuje cenu 15 litrů silného piva).
Povinná výměna valut neexistuje.
Při vstupu do Švédska je prováděna kontrola švédskými pohraničními orgány, které mohou vyžadovat prokázání, že přijíždějící turista má zde pobyt finančně zajištěn. Pokud má již zabezpečeno ubytování kupř. v hotelu a toto prokáže, požaduje se suma cca 300,- SEK na den a osobu, pokud však cestuje cizinec bez předem zajištěného pobytu, může být požádán, aby prokázal, že má k dispozici cca 700,- SEK na den a osobu. V případě, že cestuje do Švédska k návštěvě známých nebo příbuzných a nebude si pobyt hradit sám, vyžaduje se pozvání osoby s trvalým pobytem ve Švédsku, která nepobírá sociální podporu. V některých případech se může požadovat rovněž zpáteční jízdenka. Podmínka finančního zajištění pobytu platí pro všechny cizince bez ohledu na to, zda jsou občany státu, se kterým má Švédsko uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoli. Stejný postup může být uplatňován i vůči návštěvníkům z České republiky.Vzhledem k tomu, že mezi Švédskem a ČR neexistuje dohoda o poskytování bezplatné lékařské péče, veškeré poskytnuté lékařské ošetření ( i převozy sanitními vozy) se platí. Doporučuje se proto uzavřít pojištění pro případ onemocnění nebo nehody při cestě do zahraničí a to již v ČR.

Důležitá telefonní čísla:
policie, záchranná služba, hasiči 112 (na celém území Švédska a dalších zemí EU)Švédsko je zemí bezpečnou, ve které neexistují žádná zvláštní opatření nebo omezení. V posledním období se však vyskytly případy vloupání a vykrádání osobních automobilů a autobusů, ve kterých cestující odpočívali na volných prostranstvích nebo i parkovištích, a to zejména v nočních nebo ranních hodinách. Proto je žádoucí zvýšená opatrnost i při odpočinku v jízdě. Dále upozorňujeme na problematiku dovozu narkotik. Ve Švédsku se nachází mnoho českých občanů ve výkonu trestu, a to právě z důvodu nelegálního dovozu drog. Jejich výše trestů se pohybuje v rozmezí 8 - 10 let.
Turista, který navštíví Švédsko, má za povinnost respektovat švédské zákony a další předpisy. Týká se to např. i parkování vozidel. Doporučuje se parkovat na vyznačených místech a zaplatit stanovený poplatek. Ten se pohybuje od cca 13 SEK za hodinu a výše, a to podle místa parkoviště. Pokuty za špatné parkování se udělují i cizincům. Pozor, ve Švédsku je povinnost jezdit s rozsvícenými světly automobilů po celých 24 hodin. Dále se doporučuje v zimních měsících (listopad - duben) používat zimní pneumatiky. Povinnost vybavit automobil zimními pneumatikami v těchto měsících se vztahuje na automobily registrované ve Švédsku. Na dálnicích se nevybírá poplatek.
Švédsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz