spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Španělsko <<Na základě bezvízové dohody mezi ČR a Španělskem (z r. 1990) není potřebné žádat o vízum pro občany ČR, v případě, že se jedná o cestu za účelem nevýdělečného pobytu.
Občané České republiky jsou povinni při vstupu do Španělska předložit platný cestovní pas. Prokázat účel pobytu (voucher, zvací dopis) a dostatečnou finanční vybavenost ( 30,050 euros na osobu a den, v případě, že pobyt nepřesahuje 10 dnů je nutné se prokázat částkou 300.506, euros a současně nesmí být zařazen do seznamu nežádoucích osob. Zároveň je nutné dodržet maximální dobu pobytu 90 dnů platnou pro celé území schengenského prostoru v rámci 6-ti měsíčního období.

Pokud jde o motoristy doporučujeme si před cestou obstarat mezinárodní řidičský průkaz a je nezbytné mít tzv. zelenou kartu.

Španělskou měnu - pesetu - lze používat až do 28.2.2002, posléze bude definitivně stažena z oběhu jako platidlo a lze jí odevzdat pouze v bankovních peněžních ústavech.
Český občan si při vstupu do schengenského prostoru musí požádat o vstupní razítko, které označuje datum vstupu do schengenského prostoru. To samé platí při výstupu ze schengenského prostoru. Razítko je bezpodmínečně nutné požadovat při pozemní přepravě na prvním hraničním přechodu do schengenského prostoru tj. SRN, Rakousko. Při letecké přepravě je uděleno při pasové kontrole opět v první zemi, která je členem schengenské dohody. Španělské kontrolní orgány kladou v poslední době velký důraz právě na kontrolu, zda je v cestovním dokladě uděleno vstupní razítko (výstupní razítko) podle něhož kontrolují, byla-li dodržena podmínka maximální doby pobytu v schengenském prostoru (90 dnů v schengenském prostoru v rámci 6-ti měsíčního období). V případě, že českému občanovi nebylo uděleno z různých důvodů vstupní razítko do schengenského prostoru, je tento povinnen do tří dnů se dostavit ve Španělsku na nejbližší policejní oddělení a o razítko požádat. Občan se však musí prokázat dokladem, kdy na území Španělska vstoupil (jízdenka, letenka). Při letištní kontrole je současně často vyžadována zpáteční letenka a prokázání se finanční hotovostí.

Španělské orgány jsou v poslední době nekompromisní a není-li některá z výše uvedených podmínek splněna, dochází k vyhoštění, t.j. zákazu pobytu v celém schengenském prostoru (včetně Španělska ) na dobu 3 - 5 let.

V případě vykonávání jakékoliv výdělečné činnosti na území Španělska musí bezpodmínečně český občan požádat o vstupní vízum na španělském velvyslanectví v Praze. Dále musí doložit žádost celou řadou požadovaných dokladů t.j. výpis z rejstříku trestů, pracovní povolení, doklad o lékařské prohlídce, případně pozvání ze španělské strany, které musí být notářsky ověřené, finanční prostředky, zabezpečení ubytování.

Pojištění pro občany ČR není povinné, avšak KO-ZÚ Madrid doporučuje uzavřít pojistku na dobu pobytu v zahraničí. Upozorňujeme, že náklady na lékařské ošetření jsou ve Španělsku poměrně vysoké. Rovněž náklady spojené s úmrtím a přepravou tělesných ostatků českého občana, který není pojištěn dosahují v průměru 100.000, Kč.Pro celé území Španělska v případě potřeby volat policii, záchrannou službu, hasiče - je určené tel. č.: 112Všeobecně se dá říci, že Španělsko je bezpečnou zemí. Samozřejmě, i zde jsou turisté, zvláště pak v letních měsících, okrádáni. Z těchto důvodů doporučujeme následující opatření:
- nemít důležité doklady a věci na jednom místě,
- nevozit s sebou občanské průkazy, vojenské knížky,
- pasy, letenky pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- mít menší fin. hotovost,
- mít zaznamenány tel. čísla bankovního ústavu za účelem nahlášení odcizení (ztráty) platební karty,
- nepřespávat na osamocených místech,
- neponechávat v autě doklady a cennosti atd.
Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt s rod. příslušníky, přátele, kteří by byli schopni jim poskytnout finanční pomoc.
Rovněž je nutné dodržovat dopravní předpisy. Pokuty jsou ve Španělsku poměrně vysoké a policie je vyžaduje zaplatit na místě.
Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

Doporučujeme znalost základní španělské terminologie.
Doporučuje se dodržovat tyto podmínky:
- pojištění na cestu do zahraničí (hospitalizace, okradení, úmrtí)
- dodržování finanční vybavenosti
- možnost pobývat ve Španělsku celkem 90 dní v rámci doby 6 měsíců
- požadovat na hraničních přechodech razítko pasové kontroly s datem vstupu do schengenského prostoru
- obeznámit se s reálnými možnostmi poskytování pomoci a intervence ze strany konzulární sekce velvyslanectví
- dodržovat španělské cizinecké a dopravní předpisy
- vyhnout se nelegální práci (tj. bez pracovního povolení)
- při organizované turistice věnovat pozornost výběru vhodné cestovní kanceláře
- obeznámit se s místními všeobecnými i klimatickými podmínkami
- znát základní španělskou terminologii
- pokud možno nepoužívat autostop
- řidičům dálkové kamionové dopravy se doporučuje používat místo velkých finančních částek v hotovosti používat kreditních karet a mobilní telefony.
Španělsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz