spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Rumunsko <<Při vstupu do Rumunska se vždy vyžaduje platný cestovní pas. Nepožaduje se nějaká konkrétní délka platnosti CP.
Pro motoristy - musí být vybaveni : platný řidičský průkaz, technický průkaz, zelená karta, řidiči vozidel musí mít doklady opravńující řízení vozidla ( zejména u vozidel získaných na leasing nebo zapůjčených plná moc apod.)Mezi R a ČR byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku. Podle této dohody je možno vstupovat za účelem pobytu, který neslouží výdělečné činnosti, na území R a pobývat tam až 30 dnů bez víz. Vzhledem k platnosti nového zákona ČR č. 326/1999 Sb., který mj. stanoví podmínky vstupu cizinců na území ČR, mohou rumunské pohraniční orgány na základě reciprocity při vstupu do Rumunska vyžadovat od českých občanů náležitosti, které požadují od rumunských občanů na hranicích pohraniční orgány ČR. Může být zejména vyžadováno předložení peněžních prostředků pobytu na území Rumunska v hodnoťě cca 30 USD na osobu a den nebo pozvání ověřené cizineckou policíí (ne starší než 90 dnů ode dne jeho ověření) nebo doklad potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem cizince na území nebo doklad potvrzující, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Pokud je tato lhůta překročena musí být prokázán důvod delšího pobytu v R, zajištění finančních prostředků, ubytování apod. Žádost o prodloužení pobytu v Rumunsku a udělení víza se podává Generálnímu inspektorátu policie - Ředitelství cizinecké policie str. Nicolae Iorga 29, Bukurešť. V případě nedodržení tohoto režimu, může cizinecká policie uložit cizinci pokutu ve výši 1.000 000,- ROL.
Neexistuje přihlašovací povinnost pokud cizinec pobývá v R kratší dobu než je 30 dnů.Od 1.8.1997 platí nový celní zákon č. 141 z 24.7.1997. Podle tohoto zákona lze dovážet a vyvážet zboží v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je R vázáno. Pokud se vyváží nebo dováží zboží, které neslouží pro osobní potřebu nebo ve větším množství je nutno zaplatit celní poplatek ve výši 20 % z celní hodnoty zboží. Pro dovoz a vývoz živých zvířat se vyžaduje veterinární osvědčení a pro dovoz, vývoz rostlin se vyžaduje fytosanitární zpráva. Celní poplatky za dovoz, vývoz rostlin nebo zvířat k neobchodním účelům se neplatí. Bez cla je možno dovážet 2 l alkoholu, 4 l vína a 200 cigaret. Lze také dovážet věci osobní potřeby a předměty, které by neměly překročit hodnotu 100 USD.
Dovoz nábytku a výrobků většího množství / přesahující hodnotu 550 000,- ROL / stejného druhu je třeba doložit celním prohlášením.
Vyvážet bez cla lze 2 l alkoholu nad 22 %, 4 l vína nebo piva, 200 cigaret, věci pro osobní potřebu. Doporučujeme u vyvážených cennějších věcí nakoupených v R vždy si uschovat účtenky prokazující, že zboží bylo legálně zakoupeno. Vyvážet bez poplatků lze zboží do hodnoty 1.200 EURO. V případě vývozu starožitností je nutno předložit doklady o tom , že byly tyto předměty legálně zakoupeny.
Zakázáno je vyvážet bez povolení příslušných orgánů toxické, radioaktivní látky, zbraně a munici, psychotropní látky a perkursory.
Potraviny lze vyvážet pouze pro osobní spotřebu na dva až tři dny.
Povinná směna valut neexistuje. Pro vývoz a dovoz valut existuje omezení. Dovážet lze měnu do hodnoty 10 000 USD. Vyvážet lze 500.000 ROL a maximálně 10.000 USD. Na částky převyšující toto omezení je nutno předložit celní prohlášení.Nepožaduje se prokázání dostatku finančních prostředků na pobyt v Rumunsku.Mezi ČR a Rumunskem byla uzavřena dohoda o zdravotnické spolupráci (z 25.3.1958) , která ovšem neobsahuje ustanovení týkající se finančních úhrad za poskytnuté lékařské ošetření.
Čeští turisté si každé lékařské ošetření musí platit v hotovosti. Pro cizince existuje zdravotnické zařízení Clinica Batistei St. Arghezi 28 ( v centru Bukurešti). V R je třeba počítat s poněkud horší úrovní lékařské péče a relativně drahými výkony a léky. V případě nutnosti doporučujeme omezit se na jenom skutečně nezbytné ošetření. Je vhodné se na cestu vybavit základními zdravotními potřebami.
Je možno využít také služeb soukromých zdravotnických zařízení, které mají standartní úroveň, ale jsou drahé.

American medical Center Medicover Medical Center
str. Dragos Voda Nr. 70 str. Eugen Lovinescu Nr. 16
Tel. (00401)2102706,2104923 Tel. 2234931, Fax 2227352
Pohotovost tel. 092600261

Na cestu do R je možno se pojistit, ale v pojistné smlouvě musí být výslovně uvedeno, že platí na území R a který R pojišťovací ústav poskytne plnění v případě vzniku pojistné události.

V Bukurešti existují 3 typy telefonů. Dva starší na mince 20, 50 a 100 Lei a oranžový na karty 10 000,20000 a 50 000,- ROL.

Pohotovost 962 ( Spitalul de Urgenta, Calea Floreasca 8)
sanitní služba 969
požárníci 981
Policie 955
TAXI 9531, 9461
železniční jízdní řády 9521
silniční doprava 9541
mezinárodní hovory 971
meziměstské hovory 991
místní čas 958
24 hodin otevřená lékárna - Farmacia Nr. 5, Bdul General Magheru Nr. 18-20 (centrum Bukurešti)Specifickým rysem R je velmi špatný stav silnic. Je třeba počítat na " dálnici" s přítomností chodců, cyklistů a zejména v noci zvlášť nebezpečných neosvětlených povozů. Doporučujeme omezit jízdu v noci na minimum a počítat s mnohem větší časovou rezervou.
Upozorňujeme také na větší množství volně se pohybujících psů jak ve městech tak i mimo ně. Je třeba zachovávat opatrnost. Ročně je zaznamenáno několik stovek případů pokousání psy.
Při průjezdu R územím zásadně nedoporučujeme parkovat nebo přespávat v autech na neosvětlených neoznačených parkovištích mimo města apod. Zásadně nesměňovat peníze mimo oficiální směnárny nebo banky. Nenosit u sebe větší hotovost. Nestopovat. Mimořádnou pozornost věnovat osobním dokladům.

Ceny jednolůžkového pokoje v hotelu střední kategorie činí okolo 85 - 100 USD

Vzhledem k probíhajícím velkým změnám v rumunské ekonomice je pohyb cen velmi častý. Za minulý rok se ceny potravin prakticky zdvojnásobily. Ceny zde uváděné jsou jen orientační.
cena benzínu;
1l benzinu cca 10.000 až 11.000 ROL
1l bezolovnatého benzinu cca 10.500,- ROL
1l nafty 8.500,- ROL
ceny základních potravin (v ROL):
chleba 3.500, rohlíky 2.500, mléko 8.000, vejce 1.500, máslo 10.000, voda 5.000 - 8.000, banány 25.000, pomeranče kg 20.000 - 30.000, kg masa 60.000 - 70.000,

Na některých mostech je vybíráno mýtné.


Rumunsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz