spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Portugalsko <<Občané ČR musí mít k cestě do Portugalska platný cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat povolenou délku pobytu v rámci bezvízového styku.
V případě cesty motorovým vozidlem je třeba mít i technický a řidičský průkaz.Rovněž doporučujeme zelenou kartu.

Portugalská měna - Escudos- je platná v oběhu do 28.2.2002, posléze bude stažena z oběhu a její výměnu ze euro lze provést pouze v bankovních finančních ústavech.
Mezi ČR a Portugalskem existuje bezvízový styk. Občan ČR může pobývat v Portugalsku bez víza 90 dnů (resp. doba pobytu na území států Schengenské dohody nesmí v celkovém součtu přesáhnout dobu 90 dnů) v průběhu 6 měsíců.
V souladu se Schengenskou dohodou o volném pohybu osob v signatářských zemích neexistují hraniční kontroly na silničních či železničních přechodech (jediná pozemní hranice Portugalska je se Španělskem, rovněž "schengenskou zemí"). Přesto vyžadují portugalské úřady, aby v cestovním dokladu bylo zaznamenáno datum vstupu cizince na území Portugalska. Pasové kontroly na letišti se uskutečňují pouze u příletů letadel z jiných než schengenských zemí; v těchto případech vyplňují občané ČR kontrolní lístek s určením délky pobytu, země původu atd., jehož druhá část se odevzdává při odjezdu. Ve všech ostatních způsobech příjezdu (příletu) do země je nutné dostavit se nejpozději do 3 dnů na cizineckou policii, nahlásit svůj příjezd do země a vyžádat si razítko do pasu. Pokud by se zjistilo, že toto nařízení nebylo respektováno, vystavuje se občan nebezpečí vyhoštění ze země a záznamu v programu SIRENÉ, v lepším případě finanční pokutě.
V Portugalsku existuje přihlašovací povinnost - všechna ubytovací zařízení i soukromé osoby, které ubytovávají cizince, mají povinnost ohlásit jeho pobyt a adresu do tří dnů na předepsaném formuláři. Ukončení pobytu se oznamuje identicky.Do Portugalska je bezcelně povoleno dovážet:
zboží určené k osobní spotřebě:
- 200 cigaret
- 1 litr alkoholu nad 22% (resp. 2 litry do 22%)
- 50 ml. parfému
- osobní léky
předměty k osobní potřebě:
- osobní šperky
- fotografické aparáty
- sportovní potřeby včetně jízdních kol a deltaplánů
- lovecké zbraně s náboji
- hudební nástroje (pouze přenosné)
- audiopřehrávače, televizní a rozhlasové přijímače (pouze přenosné)
- osobní počítače (pouze přenosné)
Celní deklarace tohoto zboží je nutná pouze na výslovnou žádost celních orgánů v závislosti na povaze a množství zboží.
Může být zakázán dovoz věcí (knih, tiskovin, fotografií, filmů, obrazů, písemností), které by mohly být označeny jako namířené proti oficiálním institucím.
vývoz výrobků neobchodní povahy je povolen do výše 45 Euro u osob starších 15 let, resp. 23 Euro u osob mladších.
- zakázán je m.j. vývoz:
- neautorizovaných vydání knih z fondu národního kulturního bohatství
- esence k výrobě portugalských vín
- léků a potravin zdraví škodlivých
Devizové předpisy
Dovoz platebních prostředků určených k pokrytí cestovních a turistických výdajů cizince není omezen.
Vyvážet je povoleno port. bankovky či mince v max. hodnotě 100.000, PTE/osobu a cestu a cizí měnu v adekvátní hodnotě.
Vývoz a dovoz kreditních karet a šeků vydaných na jméno nositele není omezen.
Zlato a drahé kovy je povoleno vyvážet a dovážet jen v podobě předmětů pro osobní použití. V případě zlatých mincí či jinak zpracovaného zlata je nutné předchozí potvrzení od centrální banky (Banco de Portugal).

Prokazovaní finančních prostředků k pobytu
Nebyla zatím zrušena podmínka prokazovat se částkou 124.699, euro na osobu při vstupu na území Portugalska a částkou 44.891, euro na každý den pobytu (může být nahrazeno kreditní kartou či platným vaucher (doklad o zajištěném ubytování a úhradě stravování). Turisté, kteří využívají charterových letů, ale nemají od CK zajištěno ubytování, musí při vstupu na portugalské území uvést adresu pobytu.Úroveň státních zdravotnických zařízení je nižší než v ČR, úroveň péče v soukromých ordinacích je srovnatelná.
Ceny zdravotnických úkonů jsou v Portugalsku, ve srovnání s ČR, podstatně vyšší. Základní sazba za lékařskou konzultaci činí v průměru 74.819, euro. Ošetření zubu cca 49.879, euro.
Doporučuje se, aby všichni občané ČR měli na pobyt v Portugalsku platné pojištění na cesty a pobyt. Je vhodné využít služeb pojišťovny Winterthur, která má pobočky jak v ČR, tak i v Portugalsku (zde pod jménem Europeia Seguros - Winterthur, Av. Fontes Pereira de Melo, 6, 1050 Lisboa, tel 318 35 00) a České pojišťovny, která má v Portugalsku zastoupení u pojišťovny CORIS, Rua Salvador Allende,99, 2780 Paco d´Arcos.

Důležitá telefonní čísla:
První pomoc (SOS) - 112
Požárníci - 342 22 22 (Lisabon)
Policie Lisabon - 01- 347 56 38
Pohotovost - zdrav. střediska - 714 06 07 (Lisabon)
Portugalský automobilový klub - ACP - 24 hod. pomoc cizincům
(Lisabon a jih - 01 9429103, Porto a sever - 02 834 00 01)
Portugalská republika
Celkovou bezpečnostní situaci v Portugalsku je možno hodnotit, při srovnání s ostatními evropskými zeměmi, jako dobrou. S nástupem turistické sezóny se však nebezpečí krádeží, či přepadení zvyšuje, zvláště v hl. městě a v turistických střediscích.
nejrozšířenější formou kriminality (vůči cizincům) jsou kapesní krádeže, krádeže ze zaparkovaných aut (neponechávat věci volně položené na sedalech vozů a autorádia, která je možno vyjmout !!) a krádeže kabelek či příručních zavazadel (i s použitím násilí),
doporučuje se nosit fotokopie dokladů (je však nutné mít originál řidič.průkaz),
- je lépe cestovat s kreditními kartami než s velkou hotovostí,
- turisté by neměli vozit do zahraničí nepotřebné doklady (OP, kreditní karty platné jen v ČR, atd.),
- přechovávání, distribuce a prodej drog jsou v Portugalsku trestány vysokými sazbami odnětí svobody.
- ZÚ rovněž upozorňuje, že cizinec bez pracovního povolení nesmí být v Portugalsku zaměstnán (ani krátkodobě). Pokud se tento přestupek zjistí (provádí se namátkové kontroly), následuje zajištění policií a následné vyhoštění ze země.
Portugalsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz