spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Polsko <<Cestuje se na platný cestovní pas. Občané ČR trvale bydlící v 15 km příhraničním pásmu mohou cestovat v rámci malého pohraničního styku i na platný občanský průkaz.
Povinná je mezinárodní pojišťovací zelená karta, je uznáván český řidičský průkaz a osvědčení o technickém průkazu. Doporučujeme při cestě do PR sjednat úplné pojištění motorového vozidla.Bezvízový styk na dobu 90 dnů. Pro provádění výdělečné činnosti nebo pro pobyt nad uvedenou dobu jsou potřebná víza. Přihlašovací povinnost musí být splněna před uplynutím tří dnů od překročení státní hranice Polské republiky nahlášením v místně příslušném policejním odděleníCizinec může přivézt do Polské republiky neomezený počet obecně známých valut pod podmínkou písemného přihlášení (resp. potvrzení celním úřadem v případě jejich zpětného vývozu). Mimo platební prostředky, které cestující deklaroval při vjezdu do Polské republiky, může při výjezdu vyvézt bez povolení a bez zdokumentování dovozu devizy do hodnoty ekvivalentu 2000,- ECU.
Cestující může přivézt do Polské republiky v souladu s celním zákonem bez cla a bez povolení toto zboží:
-maso, ryby, drůbež a výrobky z nich v celkovém množství do2 kg
-živočišný a rostlinný tuk do 1 kg
-mléčné výrobky do 1 kg
-kávu do 200 g
-čokoládu a čokoládové výrobky do 1 kg
-lihové výrobky do 0,5 l
-vinařské výrobky do 2 litrů
-pivo do 5 litrů
-tabákové výrobky do 250 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g tabáku
-věci považované za suvenýry do hodnoty 100,- USD
-věci dovážené pro osobní potřebu na dobu pobytu v Polské republice v tomto množství:
-1 přenosný hudební nástroj, 1 fotografický nebo filmový přístroj úzkého formátu s příslušenstvím a 10 kazetových filmů nebo filmových pásů, přenosná elektronická zařízení, která mají vlastní zdroj napájení: osobní počítač, videopřehrávač, videokamera, gramofon, magnetofon, přehrávač, rozhlasový přijímač, televizor, soustava, která spojuje několik z výše uvedených zařízení-po jednom z každého druhu, společně s vybavením a disketami, magnetofonovými kazetami a videokazetami, gramodeskami, disky k převáženým elektronickým zařízením v celkovém množství 10 ks z každého druhu
-sportovní potřeby, zvláště windsurfingové prkno, loďka nebo kajak délka 5,5 m, jízdní kolo (bez motoru), stan, 1 pár lyží, 2 tenisové rakety
-2 lovecké pušky nebo sportovní pušky a krátká střelná zbraň nebo 1 plynová pistole - po předložení zvláštního povolení na jejich držení a 100 nábojů do každého kusu dovážené zbraně
-užitné výrobky ze zlata, platiny, jakostních kamenů a pravých perel o hmotnosti, která je pro ně obvykláDle dosud platných dohod č. 260/1948 Sb. a 261/1948 Sb. v případě nemoci či úrazu našeho občana na území Polska, nese náklady léčení a případného nutného transportu Polská republika. V případě náhlého onemocnění nebo úrazu českého turisty v Polsku poskytne se mu bezplatně nezbytně nutná zdravotní péče za stejných podmínek jako polskému občanu. Obdobně jako polský občan uhradí český turista náklady spojené s nákupem léků v lékárnách mimo nemocnice.
V případě, že bude léčen z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu, obdrží léky bezplatně. Transport nemocného je poskytován bezplatně. Od 1. 1. 1999 v Polské republice probíhá zdravotnická reforma přičemž dle informací dostupných zastupitelskému úřadu dochází v praxi k tomu, že ve státních zdravotnických zařízeních je vyžadována za ošetření úhrada.

Důležitá telefonní čísla:
policie 997
první pomoc 999
hasiči 998
silniční pomoc 981 (v Katovickém vojvodství 954)Výslovně upozorňujeme na mimořádné nebezpečí odcizení vozidel (především osobních vozů značek Audi, BMW, Mercedes - Benz), stejně tak autorádií všech značek. Zásadně doporučujeme parkovat na střežených parkovištích. Stejně tak je nutno důsledně dbát na uzamykání vozidla (i v místech jako je benzínová stanice, nezastavovat - zejména v noci - na odlehlých parkovištích). Množí se případy přepadení provedených pod záminkou upozornění na závadu z jedoucího vozu, po zastavení následuje útok. Dále upozorňujeme na velmi časté krádeže peněz, dokladů a cenností. S věcmi je nutno nakládat a je nutno je umístit tak, aby bylo minimalizováno riziko zcizení (rozdělit na několik míst odděleně, řádně uzavřít zavazadla, nenosit kabelku přes rameno, ve voze neponechávat za jízdy tyto předměty na sedadle vedle řidiče při zároveň neuzamčených dveřích, vyvarovat se nošení cenných šperků na místech s velkou koncentrací lidí). Připomínáme, že způsob okradení je často nečekaně tvrdý, spojený s intenzivním fyzickým napadením, je nutno počítat s lhostejností přihlížejících a s laxností policie. Při sepisování policejního protokolu je nutné se domáhat přesných údajů a trvat na přítomnosti tlumočníka, v případě nesnází se poté domáhat spojení s konzulárním oddělením generálního konzulátu nebo velvyslanectví. Dále zmiňujeme neukázněnost místních řidičů (rychlost jízdy, přednost v jízdě). Na silnicích jsou často vyjeté hluboké koleje ztěžující jízdu (zejména při dešti velmi nebezpečné). Odlišně jsou upravena některá pravidla silničního provozu, odlišné jsou i některé zvyklosti (odbočování přes střední dělicí pás čtyřproudových vozovek, dodržování pravidla přednosti pro chodce, který vstoupil na přechod - často chodci bezohledně spoléhají na to, že řidič prostě musí zastavit za jakékoliv situace, odlišná úprava značení na kruhových objezdech). Od 1.10. do 30.3. následujícího roku je povinnost mít za jízdy celý den rozsvícena potkávací světla. Dovoz a průvoz zbraní a střeliva podléhá povolení polských orgánů (vydávají polské zastupitelské úřady). Doporučujeme se dobře seznámit s tím, co je za zbraň a střelivo považováno. Předpisy týkající se výroby a přechovávání či prodeje omamných a psychotropních látek postihují rovněž pěstování, úpravu a prodej máku a konopí. Za dovoz, vývoz nebo průvoz hrozí pachateli trest odnětí svobody do 5 let a peněžitý trest, v případě prodeje do 8 let a peněžitý trest. Polská republika je zemí s tradičním náboženským cítěním, forma zbožnosti je však odlišná od českých zvyklostí.V církevních prostorách je nutno se chovat přiměřeně. V případě neobchodního dovozu zvířat je nutné předložit na požádání očkovací průkaz, kde musí být vyznačeno platné očkování proti vzteklině a proti základním infekčním chorobám, může být vyžadován i doklad o současném zdravotním stavu (bezinfekčnosti), potvrzený státním veterinářem, který nesmí být starší tří dnů.
Polsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz