spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Nizozemsko <<Pro vstup občana ČR do Nizozemska je nutný cestovní pas, jehož platnost je minimálně 3 měsíce po ukončení předpokládaného pobytu. Český občan by měl mít doklad o sjednaném zdravotním pojištění pro zahraničí na dobu strávenou v Nizozemsku, dále finanční prostředky pro zajištění pobytu ve výši nejméně 50 NLG na osobu a den, což je pouze namátkou kontrolováno při příletu na mezinárodní letiště Schiphol v Amsterdamu. Pozemní přechody na nizozemsko-německé hranici nejsou kontrolními místy a cizinecká policie pouze namátkou kontroluje automobily s cizími poznávacími značkami, především na příjezdové dálnici A12.Mezi ČSFR a Beneluxem byla uzavřena bezvízová dohoda (zák.č.162/1991 Sb., s následnou sukcesí), umožňující pobyt občanů ČR v Nizozemsku bez víz po dobu nejvýše 3 měsíců za účelem turistiky. Pro pobyt za jiným účelem nebo pobyt delší 3 měsíců je nutné se obrátit na velvyslanectví Nizozemského království se žádostí o vízum.
Adresa: Gotthardská 6, 225 40 Praha 6. Tel. 02/24312190, fax 02/24312160.
Při pobytu v Nizozemsku delším tří dnů je nutné se přihlásit na příslušném oddělení cizinecké policie.Dovoz a vývoz místní nebo jiné cizí měny není v Nizozemsku omezen.
Pro zboží, které není předmětem obchodování a které pochází ze zemí mimo EU nebo bylo zakoupeno v “tax free obchodech” platí následující limity vztahující se na osoby nad 17 let:

- káva 500g nebo kávový extrakt 200g (pro osoby starší 15 let);
- čaj 100g nebo 40g čajového extraktu; cigarety 200 ks, cigarillos 100 ks, doutníky 50 ks, tabák 250g;
- alkohol přes 22% 1 l,
nedenaturovaný alkohol 80% 1 l,
nebo alkohol do 22% 2 l,
nebo šumivé víno 2 l;
- parfém 50g a 1/4 l toaletní nebo kolínské vody;
- zboží v souhrnné ceně 380 NLG - zakoupené v Evropě mimo EU;
- zboží v souhrnné ceně 125 NLG - zakoupené mimo Evropu.

Zakázáno je dovážet zbraně, munici, narkotika a nekonzervované masové výrobky. Nekonzervované potraviny musí být deklarovány.

Je zakázáno dovážet a vyvážet ohrožené druhy t.zv. Divoké fauny a flóry (např. korály, želvy, opičky, hady...). Malá domácí zvířata musí být očkována. Potvrzení v očkovacím průkaze musí být starší 30 dnů a mladší 3 měsíce.

Nizozemsko zrušilo v roce 2000 tax free obchody s výjimkou mezinárodního letiště Schiphol, kde jsou tax free ceny poskytovány cestujícím, kteří zde nakupují při cestách mimo Evropskou Unii..S Nizozemím nebyla uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Z tohoto důvodu se tedy v hotovosti platí veškerá poskytnutá ošetření i převozy sanitními vozy.

Policie, první pomoc i hasiči se kontaktují na "emergency" tel. čísle 112.
Přestože Nizozemsko je považováno za bezpečnou zemi, doporučuje se zvýšená ostražitost při nošení svých příručních zavazadel, zejména peněženek, cestovních dokladů, kamer a fotoaparátů.


Nedoporučuje se nocovat volně v přírodě na místech, která nejsou k tomu určena (např. v parcích, pod mosty a pod.). Nizozemská cizinecká policie takovým “černým nocležníkům” zadrží cestovní pas a ukládá jim pokuty.
V automobilovém provozu musí řidič neustále sledovat chodce a cyklisty, kteří se jakkoliv proplétají ulicemi, často i v protisměru. Zejména je nutno brát ohled na cyklisty při odbočování vpravo. Při kolizi s cyklistou bývá vina přisuzována řidiči automobilu. Dále se musí striktně dodržovat předepsaná rychlost (110 km/hod. na dálnicích, 80 km/hod. na silnicích mimo obec, 50 km/hod.v obcích). Za nezaplacené nebo špatné parkování je pokuta 90 NLG.

V Nizozemsku je velký počet informačních turistických kanceláří, kde je možno získat veškeré informace (ústní zdarma, za jakékoliv tištěné se platí).
Pro návštěvníky kulturních památek, obrazáren a muzeí je výhodné vzhledem k cenám vstupného pořídit si t.zv. kartu pro návštěvníky muzeí s celoroční platností (cena dospělí 70 NLG, děti do 15let 30 NLG, cena pro studenty byla zrušena).
Pro cestování v hromadných městských dopravních prostředcích je výhodné pořídit si u novinových stánků t.zv.” Stripenkart”, která je platná pro řadu nizozemských měst.
Nizozemsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz