spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Itálie <<Cestuje se na cestovní pas ČR platný 6 měsíců od překročení italských hranic.
- technický průkaz
- řidičský průkaz
- zelená karta
- ověřený překlad českého řidičského průkazu nebo mezinárodní řidičský průkaz
- očkovací průkaz jen domácí zvířata, stáří vakcinace v rozmezí 12 - 20 dnůPro turistické pobyty platí bezvízová dohoda na dobu 90 dnů. K prokázání délky pobytu se doporučuje žádat o vstupní razítko. Při pozemní dopravě je třeba žádat vstupní razítko při překračování vnějších hranic Schengenského prostoru. Dle imigračního zákona je může hraniční kontorla požadovat prokázání dostatečných finančních prostředků. Nařízení ministerstva vnitra IR upravuje požadované prostředky jak k vydání víza tak ke vstupu na území IR, a to jak za účelem turistiky, tak za pracovním účelem. (viz níže uvedený přehled):

Délka pobytu Počet účastníků cesty
jeden účastník Dva a více účastníků
ITL Euro ITL Euro
od l do 5 dnů celková pevná částka 522.000 269,60 414.000 212,81
od 6 do 10 dnů částka na osobu a den 87.000 44,93 51.000 26,33
od 11 do 20 dnů pevná částka 100.000 51,64 50.000 25,82
částka na osobu a den 71.000 36,67 43.000 22,21
nad 20 dnů pevná částka 400.000 206,58 230.000 118,79
částka na osobu a den 54.000 27,89 33.000 17,04

Toto nařízení zakotvuje, že disponibilnost finančních prostředků lze prokázat hotovostí, bankovními nebo pojistnými zárukami, kreditními tituly, dokladem o předplacení potřebných služeb nebo dokladem o finančních zdrojích v Itálii.
Nařízení nezakotvuje odlišné požadavky pro děti, a ani druh měny, ve které se mají finanční prostředly prokazovat.

Možnost cestování na pozvání osoby, která se zaváže hradit výdaje pobytu již byla novým imigračním zákonem zrušena. Při kontrole na letištích někdy vyžadují pohraniční orgány kromě toho zpáteční letenku a pojištění pro případ nemoci a úrazu. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých.

Víza se na hraničních přechodech neudělují.

Přihlášení k pobytu má být uskutečněno do 8 dní od vstupu do země. Hotely, kempy a turistické ubytovny provádějí přihlášení automaticky. Ohlašovací povinnost platí i pro cizince zproštěné vízové povinnosti.

Nesplnění ohlašovací povinnosti, resp. neprokázání délky pobytu v Itálii, italská policie okamžitě postihuje vyhoštěním a zákazem vstupu na dobu 5 let (s platností do celého Schengenského porostoru).

O povolení k autobusové přepravě (i prázdných autobusů) je třeba žádat u Ministerstva dopravy ČR v dostatečném časovém předstihu.Bezcelně lze do Itálie dovážet věci osobní potřeby.(200 ks cigaret,100 ks cigaret o váze
3 g/ks, 50 ks doutníků, 250 g tabáku) dále alkoholické nápoje mohou dovážet osoby starší 17 let (1 l alkoholických nápojů s obsahem 22 %, 2 l likéru nebo šumivého vína nepřesahující
22 % alkoholu, 2 l lehkých vín ) dále 50 g parfému, 1/4 l toaletní vody, 500 g kávy, 200 g kávového extraktu, 100 g čaje)

Dovoz benzínu v kanystru je zakázán.
Dovoz valut není omezen, vyvážet se smí max. 20.000.000 ITL
Povinná výměna valut neexistuje
Někdy je vyžadováno prokázání dostatečných finančních prostředků. Částka se pohybuje od 100.000 ITL do 200.000 ITL na osobu a den (není upravena žádným předpisem).
Obvyklý způsob prokázání je hotovost ve volně směnitelné měně. Dovoz a vývoz hotovosti je omezen na částku 20.000.000,- ITL, nad uvedenou částku je třeba vyplnit prohlášení o dovozu/vývozu peněz

K transportu domácích zvířat je nutno obstarat očkovací průkaz. Vakcinace nesmí být starší 20 dnů před odjezdem. Do 11 dnů po očkování není převoz zvířete povolen. Počet zvířat není limitován.- první pomoc je zpravidla bezplatná, ne však ve všech zařízeních
- následná péče je vždy za úhradu
- dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče neexistuje

Důležitá telefonní čísla:
karabiníci 112
policie 113
hasiči 115
pomoc motoristům - autoklub 116
první pomoc 118
Od 1.1.1999 je třeba vždy vytáčet telefonní číslo i s předvolbou města.- bezpečnostní situace v zásadě stejná jako v jiných evropských zemích
- pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech i v bytech
- nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích
- požadovat vždy daňový doklad (i při nákupu občerstvení)
- uzavřít před cestou pojištění pro případy úrazu a neodkladného léčení


Itálie <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz