spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Izrael <<Vyžaduje se cestovní pas platný alespoň šest měsíců.Mezi ČR a Izraelem je uzavřena od roku 1996 bezvízová dohoda, která se vztahuje výhradně na účel turistiky. Občané obou států mohou pobývat na území státu druhé smluvní strany po dobu maximálně 3 měsíců bez víz. Imigrační úředníci na letišti či hraničních přechodech vyznačí (zpravidla na základě zpáteční letenky a množství finančních prostředků) do cestovního pasu dobu, po kterou může osoba v Izraeli pobývat. ZÚ se v praxi setkává s případy, kdy při pasovém odbavení je českým turistům omezena délka pobytu např.l na jeden měsíc, ale i na jeden týden. Po uplynutí této lhůty je možné požádat o prodloužení pobytu na izraelském ministerstvu vnitra za účelem např. studijním . Při příjezdu se vyplňují registrační karty. Pasová kontrola je velmi přísná. Imigrační úředník klade nejrůznější otázky, pokud je dotyčný nepřesvědčí o účelu své návštěvy, neprokáže dostatečné množství finančních prostředků, nemá zajištěné ubytování či pozvání konkrétní osoby, není mu umožněn vstup do země a nejbližším leteckým spojením je poslán zpět do ČR. Výše finančních prostředků není pevně stanovena. V případě, že turista přijíždí individuálně, aniž by měl zajištěné ubytování, za dostatečnou se považuje částka mezi 70-80 USD na osobu a den. Pokud se cestovatel zdržuje v Izraeli jako turista, není vyžadována přihlašovací povinnost. Nevyžaduje se žádné očkování či potvrzení o zdravotním stavu (např. potvrzení o negativním testu na HIV).

Jakákoli práce v Izraeli (včetně dobrovolné práce v kibucech) vyžaduje pracovní povolení. Pro práce v kibucu nebo mošavu musí zájemce obdržet pracovní povolení již PŘED PŘÍJEZDEM do Izraele, dále musí mít zvací dopis z příslušného kibucu či mošavu, a rovněž ho na letišti musí očekávat osoba, která ho převezme a dopraví na místo určení.

Nedoporučujeme snažit se získat pracovní povolení v Izraeli. Tento postup je nelegální, ale i nebezpečný. Zájemce o práci v Izraeli totiž jednak zaplatí několik tisíc Kč za zprostředkování v ČR, jednak se v případě úspěchu dostane "do pasti" izraelských agentur, které si jsou vědomy nelegálnosti pobytu pracovníka, a tak ho drží de facto ve vztahu "fyzické závislosti" na zaměstnavateli. Agentury v ČR proto již rovnou instruují své klienty, že při kontrole vstupu do země musí předstírat zájem o cestování a turistiku, což bývá izraelskými imigračními úředníky ve většině případů odhaleno. V souvislosti s množícími se problémy souvisejícími s odmítnutím vstupu na území Izraele občanům ČR MZV upozorňuje na "agentury" v ČR, které slibují zajištění práce v Izraeli.

I v případě tzv. dobrovolné práce (voluntary work) například v humanitárních organizacích nebo izraelských kibucech je nutno mít PŘEDEM zajištěné pracovní povolení a JINÝ druh víza než je turistické. Pokud mají občané v úmyslu pracovat v Izraeli, je nutno postupovat výhradně podle pokynů velvyslanectví Státu Izrael v ČR, nikoli na základě "pomoci" zprostředkovatelských agentur nebo "známých".

Suchozemské hraniční přechody existují s Egyptem a Jordánskem. S Libanonem a se Sýrií jsou hraniční přechody uzavřeny. Je-li v pase jakékoli izraelské razítko, nevpustí některé arabské a islámské státy držitele pasu na své území. Izraelské orgány lze proto požádat, aby byla razítka otištěna mimo pas.Bez cla a bez povinnosti přihlásit je do Izraele možno dovézt:
- věci osobní potřeby
- 1 l lihovin a 2 l vína na osobu
- 250 ks cigaret na osobu
- dary nepřesahující hodnotu 150 USD

Deklarovat je třeba:
- videokamery, videa, osobní počítače apod.
Uvedené věci propustí celnice do záznamního oběhu po složení zálohy na clo pro případ, že by věci nebyly vyvezeny. Záloha se vrací při vývozu. Na celních a hraničních přechodech existuje, tak jako v ČR, systém červeného a zeleného koridoru. Starožitnosti lze vyvážet jden na základě povolení Úřadu pro starožitnosti. Za starožitnosti se považují předměty zhotovené před r. 1700.
Domácí zvířata (kočky, psy) je možno dovážet pokud jsou alespoň 4 měsíce stará. Musí mít platné veterinární potvrzení o zdravotním stavu a potvrzení o očkování proti vzteklině.
Dovoz valut a deviz je bez omezení. Místní měna šekel (NIS) není volně směnitelná. Při výjezdu je možno směnit na volně směnitelnou měnu max. 500 NIS. Pokud má cestovatel potvrzení peněžního ústavu o nákupu místní měny, lze provést zpětnou směnu až do částky 5000,- USD. V Izraeli existuje rozvinutý bankovní systém a hustá síť bankovních poboček. Ve většině obchodů je možno běžně platit kreditními kartami - VISA, MASTERCARD (platební karta MAESTRO vydávaná českými peněžními ústavy není v Izraeli akceptována).Zdravotnictví je v Izraeli vyspělé. Zdravotnické služby jsou velmi drahé a jeden den pobytu v nemocnici stojí i 1000,- USD.ČR nemá s Izraelem uzavřenou žádnou dohodu o poskytování bezplatné zdravotní péče, je proto nutné, aby se návštěvník Izraele před cestou pojistil u některé pojišťovny.

Pro Izrael se nevyžaduje žádné povinné očkování, obecně platí, že je třeba chránit se před sluncem, pít dostatečné množství tekutin a dbát na důkladné omytí ovoce a zeleniny.

Telefonní čísla:
První pomoc 101
Policie 100
Požární služba 102Automobilismus je v Izraeli rozvinutý. Síť čerpacích stanic je hustá. Prodávají se všechny druhy benzínu včetně bezolovnatého. Cena jednoho litru benzínu se pohybuje okolo 4,- NIS (1 USD = 4 NIS). Dálniční poplatky neexistují. Motorová vozidla musí být pojištěna pro případ škody způsobené třetí straně (uznávaná je zelená karta). Autobusy musí být vybaveny platným mezinárodním karnetem. Vozidla, která nejsou homologizována, musí projít technickou kontrolou (stojí 50 USD a provádí se přímo na hraničních přechodech).
Všechny druhy služeb jsou v Izraeli drahé, a to i v porovnání se státy západní Evropy. Pro tzv. levnou turistiku nejsou vytvářeny podmínky. Kempingy nejsou běžné, nepatrně množství turistů přijíždí vlastními automobily. V Izraeli je rozsáhlá síť autopůjčoven, při zapůjčení auta se vyžaduje mezinárodní kreditní karta.

V Izraeli je relativně bezpečno. V minulosti se teroristické útoky soustřeďovaly na místa s vysokou koncentrací osob (obchodní domy, tržiště, autobusové zastávky apod.). Turisté či cizinci nikdy nebyly předmětem útoků.
Cesty na palestinská autonomní území doporučujeme z důvodu občasných nepokojů a uzávěr předem konzultovat se ZÚ, případně SÚ Ramalláh.
Bezpečnostní kontroly před odbavením na mezinárodním letišti Ben Gurion jsou zdlouhavé a velmi přísné. Doporučujeme dostavit se na letiště s dostatečným časovým předstihem. Letenky je nutno konfirmovat 72 hodin před odletem.

Upozorňujeme též, že v Izraeli je trestná nejen výroba a distribuce drog, ale i jejich držení pro osobní potřebu.
Hazardní hry a kasina jsou v Izraeli zakázána.
Od pátku odpoledne do sobotního západu slunce nefunguje v Izraeli veřejná doprava.

Nejdůležitější internetové adresy s informacemi o zemí:
Ministerstvo zahraničních věcí Izraele:
http://www.israel-mfa.gov.il

Ministerstvo cestovního ruchu Izraele
http://www.infotour.co.il
Izrael <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz