spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Irsko <<Ke vstupu na území Irské republiky je třeba cestovní pas, platný nejméně 6 měsíců ode dne vstupu dop země. Pro provoz osobních automobilů či jiných motorových vozidel uznávají místní policejní orgány novou verzi řidičského průkazu (formát obdobný občanskému průkazu). V případě, že je český občan držitelem staré verze řidičského průkazu (v růžových deskách), je třeba při cestě do Irska doložit také mezinárodní řidičský průkaz, vydávaný Českým automotoklubem. Při pobytu delším než 185 dní je třeba požádat o vystavení irského řidičského průkazu.
Pojištění motorového vozidla je nutno prokázat "zelenou kartou".Na základě reciproční dohody z 12. dubna 1991 nepotřebují občané ČR pro vstup na území Irska vízum, pokud jejich pobyt nepřesáhne 90 dní.

Účel cesty je vždy třeba prokázat - při turistickém pobytu je třeba doložit zajištěné ubytování, zpáteční lístek, popřípadě dostatečnou finanční hotovost pro krytí nákladů na pobyt, tj. 30 irských liber na každý den plánovaného pobytu při zajištěném ubytování, resp. 100 irských liber na každý den pobytu při nezajištěném ubytování, a zpáteční lístek. Zajištění úhrady nákladů spojených s pobytem může být také doloženo pozváním (údaje uvedené v pozvání si obvykle irské imigrační úřady ověřují). Pozvání musí být v anglickém jazyce.

Osoby, kteří cestují do Irska za účelem pracovním (bez ohledu na délku pobytu), musí při pasové kontrole předložit platné pracovní povolení. Tato podmínka platí i pro au-pair, zvací dopis od přijímající rodiny je nedostačující.

Registrace osob je požadována pouze u pobytů delších než 3 měsíce. V tom případě občan cizího státu musí předložit na místním oddělení policie (Garda Siochana) platný pas, 2 pasové fotografie a veškeré doklady, týkající se vstupu do země - např. pracovní povolení, souhlas s obchodní činností, dopis či přihlášku ze školy, kterou hodlá navštěvovat atd. Nesplnění přihlašovací povinnosti může vést k potrestání nebo k vyhoštění ze země.Celní a devizové předpisy jsou totožné s celními předpisy ostatních států Evropské unie. Jsou stanoveny následující limity na dovoz zboží pro turisty, přicházející ze zemí, které nejsou členy EU:
- 200 ks cigaret, nebo 100 ks doutníčků, nebo 50 ks doutníků, nebo 250 gr tabáku;
- 1 litr alkoholických nápojů, přesahující 22% objemu alkoholu (např. vodka, whisky, gin), nebo 2 litry alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahující 22% objemu alkoholu (např. šumivé nebo dezertní víno, některé likéry);
- 2 litry vína
- 50 g (nebo 60 mililitrů) parfému
- 0,25 litru toaletní vody
Další zboží (zahrnující pivo) je zboží zakoupené v bezcelních prodejnách do hodnoty
IEP 73,-- na osobu, nebo zboží dovážené z nečlenských zemí EU do výše IEP 142,- na dospělou osobu (děti do 15 let IEP 73,-).

Od 1. 1. 2002 platí v Irsku euro. Irskou librou bylo možné souběžně platit do 9. 2. 2002.
Přepočet: 1 euro je přibližně 0,78 IEP.

Dovoz všech zvířat je zakázán. Výjimku tvoří pouze případy při splnění podmínky 6-ti měsíční karantény.
Dovoz rostlin je přísně zakázán, výjimku lze povolit pouze za předpokladu ověřeného certifikátu, ve kterém je prokázán původ a absence výskytu nakažlivých přenosných chorob rostlin.

Při pobytu delším jak 3 měsíce je nutno prokázat dostatečnou zásobu finančních prostředků pro pobyt, není-li krytí nákladů zajištěno jiným způsobem, např. pozváním či zaměstnáním. Výše není stanovena. Prokazování finančích prostředků se děje buď vlastnictvím kraditní karty (Visa, Master, American Express atd.) nebo hotovostí.Mezi Irskem a Českou republikou nebyla podepsána mezivládní dohoda o lékařské pomoci, turista je nucen za veškeré zdravotnické zákroky platit, včetně léků.

předvolba pro telefonní spojení do ČR: 00420/ dále kód města a číslo volané stanice

Gárdai - policie - požárníci - horská záchranná služba - jeskyňářská záchranná služba - pobřežní hlídky tel.: 999


Existuje služba turistům v nouzi:
Tourist Victim Support Service
Hartcourt Square
Hartcourt Street, Dublin 4
tel.: (01) 478 5295
24 hod. linka pomoci: 1800 - 661 771Situace pro turisty v Irsku je nadmíru příznivá, zvláštní nebezpečí turistům nehrozí. Všeobecně však lze doporučit dbát na základní pravidla bezpečnosti, zejména chránit příruční zavazadla s cestovními dokumenty a finančními prostředky, parkovat na vyhrazených a bezpečných místech, využít možnosti hotelového trezoru a nezanechávat cenné předměty v hotelovém pokoji, netábořit mimo vyhrazená místa.

Před cestou do Irska je vhodné se pojistit na krytí lékařských nákladů, neboť mezi Irskem a Českou republikou nebyla podepsána dohoda o lékařské pomoci, a český turista je nucen za veškeré zdravotnické zákroky včetně léků zaplatit. Cena základního lékařského ošetření je minimálně IEP 30,00, za stomatologické úkony ještě vyšší.

V Irsku neexistují dálnícní poplatky.

V neposlední řadě je třeba upozornit na následující problém. Při individuální automobilové nebo pěší turistice existuje možnost odepření vstupu na území Velké Británie, přes které vedou všechny příjezdové trasy do Irska. Pokud turista cestuje individuálně, doporučuje se být vybaven zvacím dopisem od občana Irska nebo osoby, která má povolen v Irsku trvalý pobyt. Zvací dopis musí být v angličtině. Dále je třeba znát přesný kontakt na osobu (včetně telefonu), kterou český občan plánuje navštívit, neboť hodnověrnost zvací osoby může být ověřována.
V případě, že se český turista neprokáže výše uvedenými dokumenty, mohou britské imigrační úřady požadovat doložení dostatečného množství finančních prostředků na průjezd přes Velkou Británii.
Irsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz