spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Island <<

Cestovní pas ČR, platný minimálně 3 měsíce ode dne odjezdu z Islandu

2Island je jako ostatní severské země připojen k Schengenské úmluvě.
Island a ČR mají uzavřenu bezvízovou dohodu, doba bezvízového pobytu nesmí přesáhnout 90 dní od vstupu na území kterékoli ze severských zemí - Švédska, Dánska, Norska, Finska, Islandu. Započítávají se všechny pobyty v některém z uvedených států během posledních 6 měsíců (tzn., že po vyčerpání sumy 90 dnů je třeba vyčkat s další cestou půl roku).
Neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost, pouze povinnost oznámit vstup do země (resp. do severských zemí - mezi nimi již pasové odbavení není nezbytně požadováno) formou předložení cestovního dokladu.Přísné kontroly dovozu alkoholických nápojů: dovolen 1 litr lihovin, 1 litr vína nebo 6 litrů piva na osobu starší 20 let a 200 kusů cigaret (nebo 250 g tabáku) na osobu starší 18 let. Je možno dovézt maximálně 3kg potravin v ceně nepřesahující 4000 ISK. Je zakázán dovoz narkotik, masa a masných výrobků. Zvláštnímu povolení podléhá dovoz zbraní a munice, všech typů telekomunikačních zařízení (kromě 1 mobilního telefonu na osobu), živých zvířat, rostlin a léků nad přiměřenou osobní potřebu. Rybářské a lovecké náčiní použité mimo Island musí doprovázet osvědčení o dezinfekci. Léky jen pro osobní spotřebu na dobu pobytu (nesmějí přesáhnout spotřebu odpovídající 100 dnů).

Pojištění motorových vozidel - zelená karta není pro vozidla registrovaná v ČR nutná, ale pro zjednodušení situace v případě havárie lze plně doporučit její vyhotovení.

Povinná výměna valut - neexistuje. Dovoz zahraniční měny je neomezený, vývoz pouze do výše prostředků, které si návštěvník na Island přivezl.Doporučuje se předem pojistit v ČR, při lékařském zákroku a ošetření se platí hotově (neexistuje mezinárodní smlouva o bezplatném ošetření). Pro potřebu v nouzi je třeba mít i vyšší finanční zajištění (platební karty, cestovní šeky apod.)


Důležitá telefonní čísla:

- policie: +354-551-1166
- první pomoc: +354-525-1000
- lékařská služba o víkendech, svátcích a v mimopracovní dobu (Reykjavík): +354-552-1230
Jednací řeč - Islanďané se většinou domluví i anglicky a dánsky.
Podnebí je ovlivněno Golfským proudem, zimy jsou relativně mírné a léto bývá chladné. Dochází k rychlým a obtížně předvídatelným změnám počasí. Často prší a je prudký vítr. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu -0,5 a v červenci 10 stupnů Celsia.
Po celý rok platí na Islandu světový čas (GMT), takže v zimě je zde o 1 hodinu a v létě o 2 hodiny méně než v Praze.

Bezpečnostní situace je dobrá, vzhledem ke snadnému dohledání pachatelů je nízká obecná i specializovaná kriminalita. Je postihována je práce na černo.
Islandské zákony nedovolují držení ani minimálního množství drogy pro vlastní potřebu.

Řadu informací lze vyhledat na internetu; jedním z významnějších portálů je www.iceland.is
Služby, doprava
Dobrá úroveň služeb. Cenová hladina (zboží i služby) je vysoká. Island patří mezi nejdražší země světa pro turisty.
Kurz: 1 islandská koruna (ISK) je přibližně 0,50 Kč. Večeře v restauraci střední úrovně stojí cca 1000 ISK. Nocleh v hotelu od 4000 ISK.
Je možný nákup zboží bez daně z přidané hodnoty (tax-free). Vrací se až 15% ceny zboží, pokud jeho cena dosáhla alespoň 4000 ISK.
Úřední hodiny jsou zpravidla od 9.00 do 17.00 hod., některé instituce je mění v letních měsících na dobu od 8.00 do 16.00 hod. Obchody jsou otevřeny od pondělí do pátku od 9.00 do 18.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 až 16.00, první sobotu v měsíci do 18 hodin. Některá velká nákupní centra v Reykjavíku mívají otevřeno i v neděli odpoledne (např. Kringlan). Na Islandu se běžně používají kreditní karty, nejrozšířenější jsou EUROCARD/ MASTERCARD a VISA.
V roce 2001 jsou veškeré úřady a některé obchody zavřeny během následujících svátků:
1. leden
12., 13. a 16. duben (velikonoce)
19. duben (1. letní den)
1. květen
24. květen
4. červen
17. červen - hlavní státní svátek
3. srpen
24. (po 12. hodině), 25., 26. prosinec
31. prosinec.

Island je dosažitelný letecky a lodními trajekty (z Norska, Dánska, Skotska a Faerských ostrovů).
Vnitrozemské silnice nemají zpevněný povrch a jsou přes zimu až do začátku července nesjízdné. Vzhledem k náročným podmínkám, řídkému osídlení a velkým vzdálenostem se doporučují vozidla s pohonem všech čtyř kol a společná jízda nejméně dvou vozidel, pokud turista nedisponuje např. mobilním telefonem systému GSM k přivolání pomoci v případě nouze.
Rychlostní limity: 50km/h v obci, 80km/h mimo obec a 90km/h mimo obec na asfaltových silnicích. Je zákaz používat terénní vozidla mimo cesty, a to i mimo ony s nezpevněným povrchem (narušuje se tím povrch terénu a dochází k větrné erozi, která mění zemi v poušť).

Na Islandu je cca 125 kempů, otevřených obvykle pouze v období červen - srpen, některé do poloviny září. Cena se pohybuje mezi 5 - 7 USD za dospělou osobu, senioři polovic, děti do 16 let zdarma. Ubytování je často možné i na zemědělských usedlostech. Hotely - zejména v Reykjavíku - jsou pro velký zájem turistů v poslední době často plně obsazeny.

Island <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz