spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Maďarsko <<Pro vstup do Maďarské republiky je nutný platný cestovní pas absolutně bez poškození, i v případě drobného poškození pohraniční orgány mohou považovat pas za neplatný a odmítnout vstup na území Maďarské republiky.
Cesta motorovým vozidlem vyžaduje řidičský průkaz, technický průkaz a v případě, že vlastníkem auta je právnická osoba nebo je auto vypůjčené musí být úředně ověřené zplnomocnění na jméno řidiče vozidla. Tímto se řidič vyhne podezření, že auto bylo odcizené. Dále je nutné mít sebou zelenou kartu o povinném pojistném ručení.
Specifika dopravních předpisů: na přechodech mají absolutní přednost chodci. Na všech silnicích, kromě obcí a měst musí být zapnuta světla i ve dne. Zákon umožňuje policii cizinci odebrat a zadržet cestovní pas při všech dopravních přestupcích, předvolat ho na příslušný policejní orgán, kde je většinou zajištěn tlumočník. Cestovní pas je cizinci vrácen po zaplacení pokuty nebo po ukončení trestního řízení.S Maďarskou republikou máme uzavřenou dohodu o bezvízovém styku pro cesty za turistickým účelem na dobu 90 dnů. Pro vstup do MR je nutný platný cestovní pas a podle současných předpisů finanční valutové vybavení odpovídající 1.000 HUF na osobu a den. V případě pobytu delšího 30ti dnů platí přihlašovací povinnost u cizinecké policie.Pro vstup do Maďarska je povinné finanční zabezpečení 1.000,- HUF nebo odpovídající konvertibilní měna cca 4,-- USD na celou dobu pobytu. Devizový tuzemec bez povolení k vývozu může vyvézt konvertibilní měnu v hodnotě 100.000,- HUF. Devizový cizozemec bez povolení k vývozu a potvrzení o dovozu může vyvézt konvertibilní měnu v hodnnotě 100.000,- HUF.
Tuzemec a cizozemec může vyvézt a dovézt 350.000,- HUF v hotovosti.
Věci neobchodního charakteru mohou vyvézt v hodnotě 1.200,- euro.
Poštou lze zaslat věci v hodnotě do 50.000,- HUF.
Při dovozu konertibilních měn nad 500 DEM je třeba vyžádat od celníka potvrzení - értékbehozatali tanúsítvány - t.j. osvědčení o dovozu cenností nebo peněz. Toto potvrzení se doporučuje vyžádat i při dovozu cenných předmětů, čímž jejichž zpětný vývoz z Maďarska bude bezproblémový. Cizí měnu se doporučuje vyměňovat pouze v oficiálních směnárnách s vyžádaným potvrzením včetně uvedení čísla cestovního pasu. Dovoz květin v květináči je přísně zakázán, řezané květiny se mohou dovážet a vyvážet bez problémů.
U drobných zvířat se vyžaduje vybavení mezinárodním očkovacím průkazem, přičemž očkování nesmí být starší než 1 rok.
Převoz zboží hodnotnějšího nebo obchodního charakteru přes maďarské území vyžaduje složení celní kauce minimálně ve výši 10 % z hodnoty, která se vrací při opuštění maďarského území nebo v krajních případech maďarské orgány zajišťují její poukázání podle přání do zahraniční. Zanedbání oznámení zboží podléhajícího kauci nebo podhodnocení ceny může mít vážné následky, včetně zabavení zboží, protože takové jednání je posuzováno jako pašování.
Cizinec vstupující na území Maďarska může pro vlastní potřebu dovést bez zaplacení cla mezi jinými pouze:

200 ks cigaret, nebo 50 ks doutníků, nebo 250 g tabáku
1 láhev vína a 1/4 litru tvrdého alkoholu
1/4 litru kolínské vody a malé množství (100 ml) parfému
5 litrů piva
maximálně 200 litrů pohonných hmotMezi Maďarskou republikou a Českou republikou dosud platí Zdravotnická dohoda z roku 1982 o poskytnutí bezplatné zdravotnické péče pouze v případě první pomoci. Vycházejíc ze zkušeností, toto respektují státní zdravotnická zařízení a nikoliv soukromé ordinace. Při ambulantním ošetření všechny léky a zdravotnický materiál hradí nemocný. Doporučuje se využít připojištění u některé z našich pojišťoven. Úroveň zdravotnických služeb a úhrad za ně je zhruba stejná jako v České republice.

Důležitá telefonní čísla:

První pomoc: 104 Hasiči: 105 Policie: 107Dopravní předpisy:
Na rozdíl od ČR auta v Maďarsku musí mít zapnuta potkávací světla mimo obec i ve dne. Zákon umožňuje policii odebrat a zadržet cizinci cestovní pas při všech dopravních přestupcích, předvolat ho na příslušný policejní orgán, kde je většinou zajištěn tlumočník. Pas je cizinci vrácen po zkráceném soudním řízení, nebo po ukončení trestního řízení a po zaplacení pokuty. Pokuta se v žádném případě neplatí na místě v hotovosti ale pomocí poštovních poukázek. Za dopravní přestupky je maximální hranice pokuty 100.000,- HUF, tj. cca 14.000 Kč..

Dálniční poplatky:
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky. Na dálnici M1 (Bratislava-Budapešť) a M3 (Budapešť-směr Miskolc) se používají dálniční známky spolu s magnetickou kartou. Cena za týdenní známku je 1.300,-- HUF, za kalendární měsíc 2.400,-HUF a celoroční známka je za 22.000,- HUF. Na dálnici M5 (Budapest-Kecskemét a směr Szeged) se platí na místě cca 1.400,- HUF za jednu cestu. Dálnice M7 (Budapest-Balaton) a dálniční obchvat M0 kolem Budapešti jsou bezplatné.

Bezpečnostní situace v Maďarsku je stejná jako ve většině evropských zemí. Vysoký počet kradených aut je zvláště v Budapešti, dále často dochází k okrádání zejména na nádražích a na dálničních odpočívadlech na trase Bratislava - Budapešť. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlídne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (začne vypouštět pneumatiku) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne volně vystavenou tašku nebo peněženku z auta.
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže.

Možnosti ubytování jsou v různých cenových skupinách, proto se doporučuje zajistit si ubytování již předem a o ceně se informovat.
Ceny základních potravin v obchodech jsou zhruba na úrovni cen v České republice, ceny v restauracích jsou velmi rozdílné podle typu stravovacího zařízení. Z tohoto důvodu se doporučuje informovat se o cenách v restauraci ještě před její návštěvou.
Maďarsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz