spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Řecko <<Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje min. 1 měsíc plánovanou dobu pobytu
- řidiči musí být vybaveni mezinárodním řidičským průkazem a zelenou kartou
- zvířata musí být vybavena mezinárodním očkovacím průkazemPlatí bezvízový režim s právem pobytu max. na 3 měsíce, během nichž je bez výjimky zakázáno vykonávat výdělečnou činnost. Porušení zákazu je trestáno vězením a vyhoštěním.cestující je povinen mít v pase vstupní razítko řecké pasové kontroly (pro zjištění délky pobytu v zemi). Pokud bude při kontrole zjištěno, že toto razítko chybí, bývá cestující zadržen a vyhoštěn ze země. Setrval-li naopak cestující v Řecku prokazatelně více než 3 měsíce, bývá zadržen, po té je mu vyměřena pokuta cca 7.000,- Kč a je vypovězen ze země. V případě, že při vstupu do země pohraniční orgány "zapomenou" orazítkovat cestovní doklad, doporučuje se je na to upozornit a o razítko požádat, neboť později již toto bude nemožné.
Při použití letecké (individuální) a železniční dopravy je nutno mít zpáteční letenku či jízdenku. V opačném případě může řecká strana odepřít vstup do země.Celní předpisy jsou shodné jako u ostatních zemí EU,
- cennější věci (auta, elektronika, windsurfing ... ) jsou na vstupu zapisovány do pasu, pokud při výstupu chybí, hrozí vysoké clo,
- při dopravní nehodě je vyžadována zelená karta,
- řidiči kamiónů, pokud nejedou přímo z ČR do Řecka, musí mít tzv. třetizemní povolení ke vstupu do země
- navzdory platné zdravotnické dohodě, která je Řeckem dodržována, se doporučuje mít před každou cestou do Řecka sjednané zdravotní pojištění.

Od 1. 1. 2002 platí v Řecku euro, drachmou bylo možné souběžně platit do 28. 2. 2002.
Přepočet: 1 euro je cca 340,75 GRD.

Povinná výměna, povinnost prokázat dostatek finančních prostředků pro pobyt
- povinná finanční výměna činí GRD 5.000,- / 1 osobu a den, přičemž řecké pohraniční orgány mají právo vyžadovat od českého občana předložení částky maximálně 90 x 5.000,- GRD (t.j. 90 dní bezvízového pobytu x denní dávka). Tento případ se týká především osob, které cestují s tzv. OPEN letenkami. V případech, kdy český občan přicestuje na letenku s pevně stanoveným datem odletu nebo přijede v rámci turistické skupiny popř. má potvrzení o úhradě ubytovacích a jiných služeb (voucher) mohou pohraniční orgány vyžadovat částku 5.000,- GRD na každý den pobytu na území Řecka.
- v případě, že finanční zásoba českého občana není dostatečná, je mu odepřen vstup do země.Platí zdravotnická dohoda, na jejímž základě jsou řecké státní nemocnice povinny zdarma poskytnout českým občanům pomoc pouze v případě akutního ohrožení života. Za ošetření při úrazech a onemocněních musí čeští občané platit ! Nemocnice mohou vždy vyžadovat i úhradu léků a zdravotnického materiálu

- soukromí lékaři požadují úhradu jakéhokoliv zákroku, i v případě akutního ohrožení života,
- poplatky za ošetření jsou velmi vysoké a je často nutné navíc platit zvlášť i zdravotní sestru
- v Řecku církev nepovoluje pohřbívání žehem a v zemi neexistují krematoria. V případě úmrtí lze tělo buď pochovat v Řecku (cca 25.000,- Kč) nebo lze tělo převézt do ČR na náklady pozůstalých (cca 90.000,- Kč)

- S ohledem na výše uvedená rizika lze českým občanům důrazně doporučit cestovat do Řecka s řádným pojištěním.

Důležité adresy a telefonní čísla:

Turistická policie (ubytování, informace) - 171
První pomoc - 166
ELPA, autoturistický klub - 174
ELPA - silniční asistence - 104
dopravní nehody, policejní pohotovost - 100
Uvedená čísla platí pouze pro Athény a Atiku, v ostatních krajích se mohou odlišovatDálniční poplatky se pohybují v rozmezí od 250,- GRD do 850,- GRD, vždy v závislosti na délce projížděného úseku. Za cestu z Thessaloniki do Athén zaplatí turista cca 2.000,- GRD
- cena benzínu v Řecku zhruba odpovídá ceně v ČR
- servis je zajištěn pro všechny běžné značky.
- Taxi - 250,- GRD za nastoupení a cca 4.000,- za hodinu jízdy ve městě,
- MHD: 1 jízdenka (autobus, trolejbus, metro, vždy bez přestupu) 120,- GRD. Jízdenku je stejně jako v ČR zapotřebí označit hned po nastoupení do vozu. Vlaková jízdenka Athény - Thessaloniki stojí přibližně 10.000,- GRD (lístek + místenka), autobusová cca 7.500,- GRD.

- ceny potravin: 1l mléka 350,- GRD, 1kg chleba 400,- GRD, 1,5 l vody 150,- GRD
- hotelové ubytování od 5.000,- GRD. Všeobecně mají řecké hotely nižší úroveň než hotely v ČR. Ubytování u moře lze mimo sezónu pořídit od 6.000,- GRD, v sezóně může stát až 35.000,- GRD na osobu a den.
- campy: stan podle velikosti 1.000 - 2000,- GRD/ 1 den, přívěs 1.500,- GRD/ 1 den, poplatek za dospělou osobu a den 500,- GRD, za elektrickou přípojku od 350,- za den. Volné campování je přísně zakázáno.
- El. napětí 220 V
- provozní doba většiny bank: Po-Čt 08.00-14.00, Pá 08.00-13.30

- v poslední době vzrostla kriminalita páchaná Albánci nezákonně žijícími v Řecku, kteří jsou ve většině případů ozbrojeni střelnými zbraněmi. Nedoporučuje se individuální táboření mimo vyhrazené kempy, nedoporučuje se pohyb v oblastech poblíž albánských hranic, což platí i pro posádky českých plavidel plovoucích okolo ostrova Korfu. Všeobecně se doporučuje věnovat pozornost vlastnímu motorovému vozidlu a cennostem,
- stezky v areálech archeologických památek jsou většinou ve velmi špatném stavu a téměř všude hrozí nebezpečí vážnějšího poranění,
- dochází k častým krádežím cesovních pasů,
- převoz a přechovávání drog je často trestáno doživotním vězením,
- mák je považován za lehkou drogu, nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování,
- potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech,
- je zakázán vývoz jakýchkoliv památek,

- návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros): vstup povolen pouze mužům starším 18 let, ženy nemají vůbec přístup. O návštěvu je třeba požádat na MZV Řecka, ředitelství pro kostely, Athény, Zalocosta 2, tel.: 362 68 94, nebo Ministerstvo pro severní Řecko v Thessaloniki, Platia Dioikitiriou, tel.: 031/ 270 092, a to s dostatečným předstihem, neboť je stanovena povolená roční kvóta návštěvníků.
Řecko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz