spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Finsko <<DOKLADY

Občané ČR potřebují k cestám do Finska cestovní pas, platný nejméně po dobu pobytu ve Finsku. Při cestě automobilem musí mít řidičský průkaz (stačí český, mezinárodní se nevy aduje), technický průkaz a mezinárodní pojištění, tzv. zelenou kartu. Pokud občané cestují jiným automobilem ne svým vlastním (půjčeným od příbuzných, z půjčovny, na leasing), budou po nich finští pohraničníci velmi pravděpodobně po adovat nějaký doklad o tom, e jsou oprávněni vozidlo u ívat. Doporučujeme proto mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozidla (nejlépe v angličtině, finštině nebo švédštině). Pokud turista přijí dí hromadným dopravním prostředkem - letadlem, lodí, vlakem, autobusem, mů e být na hranicích po ádán, aby předlo il zpáteční jízdenku.

Občané ČR nepotřebují do Finska vízum, nepřesáhne-li jejich pobyt 90 dnů. Na základě tzv. skandinávské klauzule se dny, strávené ve Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku a na Islandu v rámci 6 měsíců sčítají a ani jejich celkový součet nesmí překročit 90 dnů.

Občan, který ve Finsku strávil delší dobu na základě povolení k pobytu, mů e do Finska znovu vstoupit na základě bezvízového styku a po uplynutí 6 měsíců (to se mů e týkat např. studentů). Pro bezvízový styk neplatí přihlašovací povinnost.

Od 25.3.2001 začalo Finsko spolu s ostatními skandinávskými zeměmi - Švédskem, Norskem, Dánskem a Islandem) uplatňovat tzv. Schengenskou dohodu, která tímto pokrývá kromě zmíněných severských zemí členské státy Evropské unie, kromě Velké Británie a Irska. V praxi toto opatření znamená, že na základě Schengenské dohody byla zrušena vnitřní hraniční kontrola cestujících mezi státy, které přistoupily k Schengenské dohodě. Pro překročení okrajové hranice schengenské oblasti, tvořené státy, které přistoupily k Schengenské dohodě, platí jednotná obvyklá pravidla hraniční kontroly.a) BEZDAŇOVÝ DOVOZ ZBOŽÍ ZE ZEMÍ, NEPATŘÍCÍCH DO EU

Celní kontrola na hraničních přechodech je namátková, ale cestující jsou povinni oznámit celním úřadníkům zboží, které podléhá clu. V takovém případě - pokud má cestující nějaké zboží k proclení - si cestující vybere červeně označenou celní kontrolu. V opačném případě prochází zeleně označenou kontrolou.

Cestující může dovézt do Finska jako dárek a nebo pro svou vlastní či potřebu své rodiny:

Alkoholické nápoje
1 l tvrdého alkoholu (více než 22% obsahu alkoholu) NEBO
2 litry aperitivu (s obsahem alkoholu max. 22 %) nebo šumivého vína
2 l vína (max. 5,5 % alkoholu) A
16 l piva
Ve Finsku nesmí osoba mladší 20 let mít ve svém držení či převážet alkoholické nápoje, osoba starší 18 let může ale dovážet alkoholické nápoje, které obsahují max. 22 % alkoholu. Za alkoholický nápoj je považován nápoj, který obsahuje 2,8 % alkoholu a více. Soukromá osoba nesmí dovážet alkoholické nápoje, které obsahují více než 80 % alkoholu.

Tabákové výrobky
200 ks cigaret NEBO 100 ks krátkých doutníků (max. 3 g/ks) NEBO 50 ks doutníků NEBO 250 g tabáku (tabákové výrobky mohou dová et jen občané starší 17 let)

Parfémy
50 g parfému a 0,25 l toaletní vody

Čaj a káva
100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu a esence
500 g kávy nebo 200g kávového extraktu a esence. Kávu mů e přivézt občan starší 15 let.

dárky v hodnotě max. 7 500,- FIM, pokud pocházejí z ČR a nejsou míněny pro komerční vyu ití
- maximálně 1 kg masa a masných výrobků, 1 kg ryb a výrobků z rybího masa, 1 kg mléčných a 1 kg vaječných výrobků, max. 250 g kaviáru

V osobním automobilu a motorce je možno volně dovézt kromě plné nádrže ještě kanystr maximálně s 10 l benzínu. Pokud automobil jezdí na lehký motorový olej, je třeba dopředu zaplatit poplatek za méně zdaňované pohonné hmoty, který činí: za osobní auto 1000,- FIM, dodávku 1 500,- FIM, autobus 2 000,- FIM a za nákladní auto 3 000,- FIM za den.

Bez povolení se nesmějí dová et omamné látky, střelné zbraně a radioaktivní látky. Osobní léky si mů e občan dovézt na dobu 3 měsíců, pokud neobsahují omamné látky (pokud obsahují, tak pouze na dobu 14 dnů). O případném dovozu léků je možno se informovat na Úřadě pro léčiva na tel.č. +358 9 473 341.

Psi a kočky musí mít mezinárodní očkovací průkaz, obsahující potvrzení o očkování proti vzteklině, které musí být starší ne 1 měsíc a nesmí být starší 12 měsíců. Vakcína musí být na seznamu povolených vakcín. Králíky, křečky, akvarijní ryby a jiné drobné hlodavce jako např. krysy a myši je mo no přivézt bez povolení. Dovoz chráněných a většiny nechráněných rostlin a zvířat je bez povolení zakázán. Vždycky je třeba se předem informovat na Ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství (tel. +358 9 1603387 nebo 1603382), které rostliny nebo zvířata je případně možno dovézt.

Ptáky je možno dovážet pouze s povolením ministerstva zemědělství a lesního hospodářství.

Pro dovážené zvíře je možno dovézt léky pouze na jeden měsíc a léky nelze dovážet do země bez zvířete, pro které jsou určeny. Dovážené léky nesmí obsahovat omamné látky.

Informace o celních předpisech je možno najít na internetové adrese www.tulli.fi.


3 b) ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Povinná výměna valut neexistuje.

Turisté mohou být však na hranicích po ádáni, aby prokázali dostatek finančních prostředků pro pobyt ve Finsku. Potřebná částka je posuzována individuálně a není nijak striktně stanovena. Při předem zaplaceném ubytování je za dostatečnou částku pokládáno cca 100 FIM na osobu a den, pokud není ubytování zajištěno, měl by turista počítat cca s 500 FIM na osobu a den. Dostatek finančních prostředků lze prokázat buď hotovostí nebo bankovní kartou.

Ve Finsku existuje velmi hustá síť bankomatů a téměř všechny obchody a služby platební nebo kreditní karty přijímají.

Cenová hladina výrobků i služeb je ve srovnání s ČR poměrně vysoká; cena potravin mnohdy odpovídá nominální ceně v Kč, ale současný přepočet mezi českou korunou a finskou markou činí přibližně 6 Kč (1 FIM = přibližně 6 Kč). Nocleh v turistické ubyovně stojí od 120 FIM na osobu (ubytování je ve Finsku vždy se snídaní, která je v ceně noclehu), 1 l benzínu cca 7,50 FIM, poštovní známky do Evropy 3,50 FIM.

Systém tax-free prodejen umožňuje vrácení části zaplacené daně z přidané hodnoty ve výši 11-13 %. (DPH je 22 %). Podmínkou je nákup za více než 250 FIM a předložení vyváženého zboží při odjezdu ze země spolu s Tax-free šekem.
Mezi ČR a Finskem není uzavřena dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, proto by se všichni turisté měli na dobu cesty ve vlastním zájmu pojistit, protože jenom návštěva u lékaře stojí minimálně 200 FIM a ceny lékařských zákroků a léků jsou vysoké.
Finsko je velmi bezpečná a klidná země. Při cestách je třeba počítat s chladnějším počasím (léto v našem smyslu slova trvá od počátku června do počátku srpna), ještě v květnu mů e být na severu sníh, od listopadu do konce března je povinné užívání zimních pneumatik. Na severu země v Laponsku nedoporučujeme pohybovat se ve volné přírodě (mimo turisticky značené cesty) bez kvalifikovaného průvodce.
Finsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz