spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Chorvatsko <<Při cestě do Chorvatské republiky vyžadují orgány pohraniční kontroly platnost cestovního dokladu minimálně na dobu pobytu zdejšího pobytu.
V praxi se potvrdila oprávněnost požadavku na vyplnění stránky pasu s údaji o příbuzných a známých v místě bydliště v případě mimořádných událostí, proto doporučujeme předtištěné údaje vyplnit, tak jak je požadováno, slabě-tužkou.
Při cestě s motorovým vozidlem je nutné mít doklad o zaplaceném povinném ručení a zelenou kartu, kterou na trase ČR, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko vyžadují namátkově policejní orgány všech projíždějících republik.Při turistickém pobytu na území Chorvatska, (po dobu tří měsíců), občané ČR vízum nepotřebují. Při pracovním pobytu je nutné mít pracovní vízum o které se žádá mimo území Chorvatska.
V Chorvatské republice platí přihlašovací povinnost po uplynutí 24 hodin od překročení státní hranice. Při ubytování v hotelu, kempu a v soukromí tuto povinnost zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení pro cizince, které je v každé větší obci. Doklad o přihlášení doporučujeme ponechat si u sebe do doby opuštění území CHR. Opakovaně se stávají případy, že potvrzení o přihlášení je vyžadováno při výjezdu z Chorvatské republiky. Chybějící doklad o přihlášení je zdejší policií posuzován jako přestupek, který soud řeší peněžní pokutou, případně vězením.Dovoz a vývoz valut do částky 35.000,- Hrk není regulován. Hodnota dovážených a vyvážených valut nad 35.000 HRK, podléhá celní registraci a doložení dokladu o způsobu nabytí valut.
Dovoz a vývoz místní měny je limitován částkou 2000,- HRK
Dovoz nápojů a potravin je do Chorvatska omezen " na přiměřené množství k délce cesty a počtu cestujících". Jinými slovy to znamená, že větší množství dovážených potravin nemusí celní kontrola propustit, případně může požadovat zaplacení cla. Stanovení co je přiměřené množství na osobu a délku cesty je v kompetenci celnice. Podle platných celních předpisů jsou osvobozeny od cla osobní předměty cestující osoby a další předměty do celkové hodnoty 388,-HRK. Pod osobními předměty cestující osoby, jsou podle chorvatského celního zákona, myšleny výlučně předměty, které cestující osoba může potřebovat a používat po dobu cesty, ne po dobu pobytu na území CHR.
Příkladně 1 karton cigaret, 1 láhev alkoholu, léky a předměty osobní hygieny. Hodnota dovážených předmětů, která překročí 388,-HRK, stejně jako hodnota předmětů na které se nemůže pohlížet jako na předměty osobní potřeby, (do celkové částky 500 USD) jsou procleny celní daní 8% a 22% DPH. Pokud hodnota dovážených předmětů překročí 500,-USD, platí se clo ve výši od 10% do 20 % a již zmíněných 22% DPH.
Současná relace měn, které se v Chorvatsku nejčastěji používají:
1 DM = 3,85 HRK, 1 USD = 6,95 HRK, 100 Kč = 19,80 HRKDohoda mezi ČR a CHR o vzájemném poskytování první pomoci při ohrožení života a zdraví, umožňuje našim občanům aby se v případě potřeby nechali bezplatně lékařsky ošetřit. Zásadní podmínkou bezplatného ošetření je návštěva lékařského pracoviště, které je v péči státu, případně soukromého pracoviště, které má podepsanou platnou dohodu se zdravotní pojišťovnou Chorvatské republiky. Ve všech ostatních případech je nutné zdravotní ošetření zaplatit z vlastních finančních prostředků.
Dlouholetá praxe potvrzuje výhodnost připojištění na dobu pobytu v Chorvatsku. Při výběru pojišťovny a uzavírání pojistky, doporučujeme věnovat pozornost doložkám pojistek, zejména v případech provozování sportů. Některé druhy pojištění nepokrývají t.z. rizikové sporty, mezi které pojišťovny zahrnují potápění, vodní lyžování, jízdy na vodních skůtrech, výstupy na skaliska atd.

92 policie, 93 hasiči, 94 první pomoc, 9740 autobusové nádraží, 9830 železnice, 970 radiotaxi, 415800 HAK informační centrum autoklubu, 985 centrum informací při mimořádných situacích, 987 pomoc na cestě, 9866 počasí a situace na cestě.Dovoz a užívání drog - omamných prostředků (i pro osobní potřebu) je v CHR zakázán. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, zpravidla je pachatel potrestán peněžitou pokutou a vyhoštěn se zákazem pobytu na území CHR.

Při dopravní nehodě obdrží její účastník od dopravní policie pouze potvrzení o poškození vozidla ( pro hraniční kontrolu) při výjezdu ze země a dalším průjezdu ostatních zemí při cestě zpět do ČR.
Doklad o vzniklé škodě, příčině a viníku nehody (pro potřebu pojišťovny) zpravidla policie nevystaví a poškozený občan si jej musí sám, nebo prostřednictvím pojišťovny v ČR (později po návratu domu) vyžádat.

Dopravní nehody a další přestupky jsou v zásadě řešeny soudními orgány v době cca 24 hodin. Po zjištění přestupku zdejší policií, je obviněnému odebrán cestovní doklad a následně je předvolán k soudním projednání jeho obvinění, které ve většině případů končí peněžitým trestem nebo výjimečně vězením.

Cena benzínu 95 (euro, bleifrei, atd) je k dnešnímu dni stanovena na částku 6,48 HRK.
Ceny za používání dálnic jsou odstupňovány podle délky jízdy po dálničním úseku a druhu vozidla. Ceny pro osobní automobily se pohybují od 6,- HRK do 50,- HRK.
Příkladně, dálnice ze Záhřebu do Karlovce (pro osobní automobil) stojí 15,- HRK. Jízda osobním automobilem přes tunel Účka na trase Rijeka, Poreč, Rovinj, Pula stojí 20,- HRK. Za přejezd mostu na ostrov Krk se zaplatí 18 HRK.
Po zkušenostech z minulých roků doporučujeme každému, kdo se připravuje na návštěvu Chorvatské republiky, aby si na dobu pobytu sjednal dodatečné cestovní připojištění, které jej zabezpečí proti enormě vysokým nákladům, které nastanou v důsledku případného vzniku mimořádné situace.
Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. V praxi to znamená, že s výjimkou ubytování v hotelu, kempu a privátu je jiný způsob nocování zakázán. Při nedodržení tohoto nařízení se turisté vystavují policejnímu stíhání, soudnímu řízení a peněžité pokutě, nebo vězení.


Chorvatsko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz