spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Belgie <<Pro vstup na území Belgie a Lucemburska a pobyt zde platí obdobné předpisy pro oba státy. V případě občanů ČR lze cestovat vzhledem k bezvízové dohodě pouze na základě platného CP, pobývat na území států smluvních stran bez víza je možné nejvýše po dobu tří měsíců. Dohoda byla sjednána dne 13. prosince 1990 v Praze výměnou nót mezi vládou ČSFR a vládami zemí BENELUXu a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1991 (ve sbírce zákona byla publikována pod č. 162/1991). Belgie a Lucembursko dále vyžadují, aby platnost CP cizince byla po ukončení pobytu ještě tříměsíční, je proto vhodné, aby cestovní pas byl v okamžiku vstupu platný více než zmíněné 3 měsíce (dle uvažované delky pobytu 3-6 měsíců).

Nelze rovněž opomíjet získání razítka o vstupu na území států Schengenských dohod - v tomto případě jej vyžádat kupř. na česko-německé či česko-rakouské hranici případně kdekoliv jinde dle okolností vstupu do zmíněného prostoru.


Vízum není pro krátkodobý pobyt zapotřebí, je však kromě platného cestovního dokladu potřebné doložit - obdobně jako v případě ostatních států Schengenské dohody - dostatečné prostředky k zajištění pobytu a k návratu do vlasti a rovněž i důvod pobytu.
Cizinci lze vstup odmítnout, existují-li oprávněné obavy, že:
- by mohl narušovat veřejný pořádek a bezpečnost,
- že by jeho pobyt nevyhovoval zahraničně-politickým zájmům státu.
- byl vrácen z hranice nebo vyhoštěn a od té doby neuplynulo ještě deset let.
Každý cizinec, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení musí do tří pracovních dnů po příjezdu splnit přihlašovací povinnost. Přihlášení se realizuje na místních tzv. komunálních úřadech (administration communale). Podoba formuláře je stanovena královským dekretem.
Důležitá je i okolnost kumulace jednotlivých dob pobytu - nelze překročit celkem 90 dnů za šestiměsíční kalendářní období, počítané od prvního okamžiku vstupu. Nesplnění tohoto předpokladu se může stát jedním z důvodů vyhoštění. Dalšími důvody k vyhoštění mohou být podobně jako při vstupu do země:
- nepředložení odpovídajícího dokladu na požádání úředních orgánů,
- nedostatečnost finančního vybavení či nedoložení legálnosti finančních prostředků,
- neexistence ubytování, narušování veřejného pořádku, nelegální aktivity atd.
Výše finančního vybavení je v Belgii 2.000,- BEF na osobu a den pobytu při ubytování v hotelovém zařízení nebo 1.500,- BEF při ubytování v soukromí, solventnost lze prokázat různými způsoby - hotovost, platební karty, šeky. V Lucembursku je potřebná výše finančních prostředků posuzována podle účelu pobytu individuálně. Kontroly jsou však při vstupu na území obou států spíše namátkové, dochází k nim, vznikne-li pochybnost o účelu pobytu cezince. Zároveň se může stát, že nahodilá kontrola bude provedena i jinde než na pozemních hranicích nebo na letišti - kupř. při dopravním přestupku nebo jiném incidentu.
Finanční závazek za cizince může převzít i zdejší občan. Závazek musí mít písemnou podobu a je nutné jeho ověření místním obecním orgánem. Originál se zasílá zvané osobě k jeho případnému předložení při kontrole.


Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz kupř.:
- 200 kusů cigaret či 100 kusů malých doutníků příp. 50 kusů velkých doutníků nebo 250 gramů tabáku,
- 2 litry vína nebo 1 litr lihovin (jen osoby starší 17 let),
- 50 gramů parfémů nebo 0,25 l toaletní vody
- jiné zboží přesahující hodnotu 7.300 BEF tj. 181 euro.

Dovoz a vývoz valut není omezen.

Zakázaný nebo omezený je dovoz:
- některých druhů živoucích či taxidermovaných zvířat, rovněž i jejich částí (ulity, krokodýlí zuby, želví krunýře atd.) či výrobky z nich (slonovinové sošky),
- některé druhy rostlin,
- různé výrobky z masa a některé uzeniny,
- střelné a bodné zbraně,
- předměty kulturní či náboženské hodnoty, starožitnosti.

Na podrobnosti ohledně možností dovozu výše uvedených předmětů se lze dotázat kupř. na celnici v Bruselu (tel.: 02/4213830 nebo 4213831).
Od 1. 7. 2000 je zapotřebí v Belgii i při místních hovorech vytáčet předčíslí města (kupř. v Bruselu 02). Při volání ze zahraničí nula odpadá obdobně jako v ČR. Předčíslí Belgie je 0032. Telefonní čísla různých naléhavých služeb se volají po Belgii bez volacího znaku. V Lucembursku předčíslí nejsou, mezinárodní volací znak je 00352.

Belgie:
Lékařská služba první pomoci: 100
Policie: 101
Belgický červený kříž: 105
Informace o telefonních čislech v Belgii: 1307
Ztracená nebo ukradená karta: 070-344344
Letiště v Bruselu (Zaventem)-informace,rezervace 02/7232323
ČSA Brusel: 02/2171792
České centrum Brusel: 02/6418944


Lucembursko:
Informace: 017
Policie: 113
Hasiči, rychlá lékařská pomoc: 112


Belgie a Lucembursko patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí stejná pravidla dodržování ostražitosti v místech velké koncentrace osob - na nádražích, letištích, trzích apod., kde dochází ke kapesním krádežím. Svá rizika obnáší i návštěva čtvrtí, kde jsou usídleni přistěhovalci z afrických, arabských a asijských zemí.

Belgie <<

 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz