spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Rakouská republika <<
Cestovní pas ČR, platný ještě minimálně 1 měsíc po opuštění rakouského území.

Náhradní cestovní doklad, který vydává v zahraničí český zastupitelský úřad (za ztracený nebo odcizený cestovní pas) opravňuje k pobytu bez víza v Rakousku po dobu nejvýše 5 dnů (má sloužit k průjezdu Rakouskem směrem do České republiky).

Pro vjezd motorových vozidel nejsou vyžadovány žádné zvláštní doklady. Dálniční nálepky a poplatky za průjezd některých horských silnic viz dále v bodu 5).

Bezvízově lze do Rakouska cestovat na dobu do 90 dnů, při pobytu delším 3 dnů je nutné se policejně přihlásit (v případě soukromého ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních postačuje registrace v knize hostů. Při pobytu za účelem výdělečné činnosti, např. sezónní brigády ap., je nutné vízum a pracovní povolení.

Pro vstup domácích zvířat je požadován doklad o očkování (mezinárodní očkovací průkaz anebo ve světovém jazyce vystavené potvrzení veterináře, že zvíře absolvovalo všechna povinná očkování). Očkování musí být provedeno nejméně 30 dnů před nástupem cesty a je platné 12 měsíců.
Mimo nádrž vozidla možno dovážet jako rezervu 10 litrů PH. Pro dovoz radiostanic (27 Mhz) je potřeba povolení rakouských úřadů. Jestliže cestující dováží zboží, které neslouží cestovním (turistickým) účelům, anebo je podezření, že by mohlo zůstat neoprávněně v Rakousku, je propuštěno do záznamního oběhu. V praxi může být pro takové zboží požadována kauce. Je-li dováženo vyšší než přiměřené či povolené množství zboží, musí být deklarováno. Není-li zboží přihlášeno a je objeveno až při celní kontrole, je naplněna skutková podstata pokusu pašování a podloudného prodeje a v souladu s rakouským zákonem o peněžitých trestech je vymáháno placení citelných pokut, zboží bývá zabaveno.

Potraviny je možno do Rakouska přivážet (provážet) v množství přiměřeném osobní spotřebě v době průjezdu (obvykle jeden den), max. 1 kg masa (salám, konzervy apod.).

Každý turista je povinen mít dostatek finančních prostředků pro cestu a pobyt (na ubytování, stravu a cestovné dle cen platných v Rakousku), a to i v případě tranzitu. Jejich výše není pevně stanovena, záleží na posouzení konkrétního policejního úředníka (pro tranzit obvykle je za přiměřenou považována částka 25,- - 40,- euro na den/ dospělá osoba, dítě min. 25,- euro/den; pro pobyt v Rakousku bývá požadovaná částka 40,- - 60,- euro/na den a dospělou osobu). Vhodné je prokázat peněžní h o t o v o s t v euro, prokazování v dolarech je také akceptováno.Vždy je nutno mít u sebe cestovní pas. Nesplnění uvedených povinností je důvodem pro odmítnutí vstupu do země nebo vyhoštění.
Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Uvedenou minimální hotovost v euro musí mít tranzitující osoba i při průjezdu přes Rakousko směrem do České republiky - při návratu z Itálie, Chorvatska a pod.


Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Rakouskou republikou vstoupila v platnost dne 01.07.2001. Turisté - občané ČR - pojištěnci českých zdravotních pojišťoven mají od 01.07.2001 při pobytu v Rakousku nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své (české) zdravotní pojišťovny. Tato péče jim bude v Rakousku poskytnuta na základě formuláře CZ/A3, který si před cestou do zahraničí vyzvednou na pobočce své zdravotní pojišťovny. Tento formulář v případě potřeby ambulantního ošetření předloží na pobočce některé z rakouských oblastních nemocenských pokladen, která jim vydá tzv. "nemocenský lístek", s nímž se obrátí na některého z jejich smluvních lékařů. V případě, že tento postup nemůže být dodržen, budou muset takovou ambulantní péči uhradit a s její refundací se potom obrátit zpětně na svou českou pojišťovnu. V případě hospitalizace v důsledku např. havárie stačí předložení formuláře CZ/A3, upozorňujeme na povinnost spoluúčasti při úhradě, spoluúčast činí např. za předpis na lék cca 4,50 euro či cca 8,-euro za den pobytu v nemocnici.


Důležitá telefonní čísla:

záchranná služba - 144, policie - 133, požárníci - 122,
Po přistoupení Rakouska k Schengenské dohodě došlo k výraznému zpřísnění hraničních kontrol. V zájmu vyloučení jakýchkoliv nejasností se doporučuje vyžádat si při vstupu i při výstupu ze země razítko pohraniční kontroly do cestovního pasu. Českým občanům, kteří mají zákaz pobytu v kterékoliv členské zemi Schengenské dohody, není vstup do Rakouska povolen. Pokud je takový občan odhalen až ve vnitrozemí, je umístěn do vyhošťovací vazby. Procedura vyhoštění může být vzhledem k nutnosti konzultace se státem, který zákaz pobytu vydal, mimořádně zdlouhavá.

V centrech měst jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možno koupit v trafikách, bankách a u benzínových čerpadel. Cestovatelům se doporučuje povinnost řádného parkování ve vlastním zájmu neignorovat. Při nesprávném parkování jsou používány "botičky", které jsou odmontovány po úhradě pokuty až 150,- euro. Brání-li automobil provozu, může být navíc ještě odtažen za poplatek cca 130,- euro.

Cena dálničních nálepek pro osobní automobily:

roční: cca 77,- euro 2-měsíční: cca 25,- euro, 10-denní: cca 8,- euro.

Nejvyšší povolená rychlost osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h státní silnice (Tyroly a Vorarlberk 80 km/h), autobusy 100 km/h dálnice, 80 km/h státní silnice; v uzavřených obcích - všechny typy 50 km/h. Za překročení rychlosti o 40 km může být odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou. Povinnost připoutání se i pro spolujezdce. Děti do 12 let povinně odpovídající dětské sedadlo. Povolený obsah alkoholu v krvi 0,5 promile. Překročení trestáno odebráním řidičského průkazu nebo pokutou (až 3.900 euro). Za sjeté či poškozené pneumatiky a technický stav vozidla, který není v souladu s rakouskými normami, se odnímají SPZ a technický průkaz a vyměřují se pokuty (250 - 500 euro). Vozidlo je pak nutné nechat odtáhnout do ČR anebo musí být závady odstraněny v servisu v Rakousku.

Při vyšších škodách, zraněních ap., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při nehodách s materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a došlo mezi nimi k dohodě, není policii nutné volat. Účastníci si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a věc řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné zaplatit cca 40,- euro. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht) - vždy dva jednu zprávu. Formuláře je možné obdržet u České pojišťovny v Praze nebo u partnerské Erste Allgemeine Generali, 1010 Wien, Landskrongasse 1-3, tel. 0043 / 1 / 53 401. Při nehodě nebo poruše vozidla možno volat rakouský automotoklub (ÖAMTC), telefon 120 nebo sdružení ARBÖ, telefon 123. Není-li řidič jejich členem anebo členem obdobné organizace, hradí samozřejmě náklady pomoci sám.

Poplatky za průjezd osobních vozidel následujícími úseky:

Arlberg-tunel v délce 13,9 km spojující Klösterle se St. Jakobem:
osobní vozidla do výšky 1,3 m cca 10,- euro, nad 1,3 m cca 21,- euro.

Brenner-dálnice 38 km mezi Innsbruckem-východ a Brenner-Passhöhe:
osobní vozidla do výšky1,3 m cca 9,- euro, nad 1,3 m cca 23,- euro.

Gerlosstrasse- 11 km mezi Gerlosplatte a Krimmlem:
osobní vozidla cca 7,- euro

Großglockner-vysokoalpská silnice 40 km mezi Fuschem a Heiligenblutem:
osobní vozidla cca 27,- euro.

Felbertauernstrasse- 5,3 km mezi Mittersillem a Matrei:
osobní vozidla do výšky 1,3 m cca 1,50 euro, nad 1,3 m cca 35,- euro.

Karawankentunnel- 7,8 km mezi Korutany a Slovinskem:
osobní vozidla do výšky 1,3 m cca 7,-euro, nad 1,3 m 11,- euro.

Tauernautobahn-Scheitelstrecke-46 km mezi Flachau a Rennwegem:
osobní vozidla cca 1,50 euro

Pyhrn:
osobní vozidla cca 14,- euro.

Autoschleuse Tauerntunnel-8,5 km mezi Böcksteinem a Malnitz:
osobní vozidla cca 15,- euro

Silvretta-Hochalpenstraße:
osobní vozidla cca 12,- euro.

Timmelsjoch-Hochalpenstraße:
osobní vozidla cca 10,- euro.

Doporučuje se přesně dodržovat rakouské zákony. Při jejich porušení jsou stanovené sankce - bez ohledu na jakékoli dohadování - vždy realizovány. Týká se to zejména porušení dopravních předpisů. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, je mu zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.).

Žádoucí je rovněž uschovat doklad o koupi zboží v Rakousku pro případ ev. pochybností o způsobu jeho nabytí.
Rakouská republika <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz